Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AGERE CONTRA

  (łac. działać przeciw), Zasada ascet. sformułowana przez św. Ignacego Loyolę, wyrażająca konieczność usuwania przeszkód przez podejmowanie przeciwstawnej decyzji i przeciwnego działania w stosunku do przeszkód utrudniających pełną realizację ewangelii; a.c. oznacza aktywne przeciwstawianie się złu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGDE, Agaten

  Miasto w pd. Francji, od V w. stolica diec. w metropolii Narbonne. W 506 odbył się w A. jeden z najważniejszych synodów — frankońskich; od 1187 bpi A. byli także władcami świeckimi diecezji;

  działalnością dobroczynną i oświatową wyróżnili się bpi François i Louis Fouquet (1643--1702); 1790 diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGGERSEL

  Obecnie bpstwo tytuł., identyczne z miejscowością Abd er-Rahman el-Garis, Tacrouna w Tunezji; prawdopodobnie bpstwo takie nie istniało i A. jest tylko błędną wersją nazwy bpstwa Aggar.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGATANGELUS z VENDÔME, François Noury bł. OFMCap

  ur. 31 VII 1598 w Vendôme (Francja), zm. 7 VIII 1638 w Gondar (Etiopia), Misjonarz. Od 1629 pracował w Aleppo (Syria), 1633 został przełożonym misji w Egipcie, gdzie dąży! do pojednania monofizyckich koptów z Kościołem kat.;

  23 XII 1637 wraz z Kasjanem z Nantes udał się w przebraniu na misję do Etiopii;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGATHANGELOS

  (gr. agathos dobry, angelos zwiastun), Pisarz arm., który ok. 216 spisał na życzenie króla Tirydatesa historię królów Armenii. Jego imieniem posłużył się nieznany autor historii św. Grzegorza Oświeciciela i nawrócenia Armenii, napisanej ok. 491, chcąc, aby jego dzieło uznano za kontynuację historii A. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGATHOPOLIS (Ahtapolu w Turcji)

  Bpstwo w metropolii Hadrianopolis (Adrianopol, Edirne); wzmianki o istnieniu bpstwa od X-XIII w. ; od XV w. bpstwo tytularne obrządku łac. ; bpi greccy znani od XVI w.; od 1760 abpstwo; od 1808 połączone Z bpstwem -> Sozopolis.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGATON Św. pap.

  ur. pod koniec VI w. na Sycylii w rodzinie gr., zm. 10 I 681 w Rzymie, Benedyktyn z Palermo, wybrany papieżem 27 VI 678. A. otaczał szczególną troską lud i kler rzym., popierał budownictwo sakr., przyczynił się do rozpowszechnienia liturgii rzym. w Anglii, interweniował na synodzie rzym. 679 w sprawie św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGATANGELUS od ŚW. TERESY OCD

  Właśc. Aleksander Maksymilian Pinoci, ur. 1654 w Krakowie, zm. 1734, teolog i pisarz ascetyczny. Pochodził ze spolszczonej rodziny wł.; 1671 wstąpił do zakonu w Krakowie, 1679 w Lublinie otrzymał święcenia kapł. ; przez 6 lat wykładał filozofię i teologię w Lublinie, Krakowie i Przemyślu;

  zostawił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAPIT Św.

  Piętnastoletni męczennik z Přeneste k. Rzymu za czasów ces. Aurcliana (270-275). Autentyczność męczeństwa potwierdzana jest przez liczne pomniki archeol. (od IV w.) i dowody kultu, natomiast akta męczeńskie A., pochodzące z VI-VIII w., są nieautentyczne; święto 18 VIII.

   

  ComMartRom 345; Baudot...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAPIT I Św. pap.

  ur. w Rzymie, zm. 22 IV 536 w Konstantynopolu, Syn prezbitera rzym. Gordiana, archidiakon rzym., od 13 V 535 papież. A. strzegł nienaruszalności pap. prawa mianowania i usuwania bpów, zwalczał arianizm, usiłował wraz z Kasjodorem założyć wyższą szkołę w Rzymie, przekazując jej m. in. swoją bogatą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt

Do góry