Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AGNELLI, Barankowic LUDWIK OP

  zm. 15 I 1674 w Krakowie, Teolog, wychowanek o. Bernarda Paxilla. Śluby zak. złożył A. 1615; 1636-56 pełnił funkcję przeora w Samborze, Klimontowie i Bochni; 1645-47 i 1657-59 był prof, teologii w studium gen. dominikanów w Krakowie;

  1651 zdobył doktorat z teologii; 1659 jako definitor kapituły płockiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNIESZKA z ASYŻU Św.

  ur. 1198 w Asyżu, zm. 27 VIII 1253 tamże, Młodsza siostra św. Klary, jej pierwsza towarzyszka i współzałożycielka II zakonu franciszkańskiego (klarysek).

  W 1219 przyjęła habit z rąk św. Franciszka; założyła klasztory we Florencji, Mantui, Padwie i Wenecji; kult A. zatwierdził 1752 pap. Benedykt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNELLUS Św.

  ur. ok. 483, zm. 30 VII 569, bp Rawenny. Służył najpierw w wojsku, po śmierci żony obrał stan duch.; 553 został bpem Rawenny; zasłużył się szczególnie odzyskaniem kościołów z rąk ariaóskich;

  jest autorem dzieła De ratione fidei ad Arminium, w którym wyłożył naukę Kościoła o Trójcy Świętej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNIESZKA z MONTEPULCIANO Św. OP

  ur. 1268 w Gracciano Vecchio (Włochy), zm. 20 IV 1317 w Montepulciano, Mistyczka dominikańska. W 9 roku życia wstąpiła do sióstr sakinek, luźnego efemerycznego zgrom., które nazwę swą wzięło od kroju i rodzaju habitów (wł. sacco worek); 1282 pełniła urząd ekonomki, a w rok później przełożonej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNES BEATAE VIRGINIS

  Hymn w laudesach na dzień św. -> Agnieszki (od LH 1971), autorstwa św. Ambrożego (z pierwotnego hymnu Agnetis almae virginis, zostały pominięte 3 zwrotki opisu męczeństwa). Hymn jest pochwałą młodocianej Agnieszki, dojrzałej jednak do męczeństwa, idącej na śmierć z radością, jak na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNESI MARIA GAETANA

  ur. 16 V 1718 w Mediolanie, zm. 9 I 1799 tamże, wł. uczona, opiekunka bezdomnych i chorych. A. była córką prof, matematyki uniw. w Bolonii; zajmowała się matematyką (najbardziej znane dzieło Istituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana I-II, Mi 1748), historią i filozofią;

  1770 pap. Benedykt XIV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNETYSKI

  Żeńskie zgromadzenia zakonne pod wezw. św. Agnieszki:

  1. A. z Dordrechtu (Holandia), augustianki z klasztoru zał. 1326 przez Walpurgę, pochodzącą z Norwegii; 1491 osadzone przez Gerarda z Hermskerke przy kościele św. Agnieszki (stąd nazwa); przestały istnieć w czasie reformacji.

  2. Siostry św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGŁONA

  Klasztor dominikanów i sanktuarium w Inflantach Pol. koło Dyneburga (Łotwa). W 1700 powstał w lesie klasztor dla chrystianizacji okolicznej ludności; z czasem dokoła klasztoru wyrosło miasteczko, a kościół Wniebowzięcia NMP, posiadający łaskami słynący obraz MB Loretańskiej, pełnił funkcje par. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLIARDI ANTONIO kard.

  ur. 4 IX 1832 w Cologno al Serio (Lombardia), zm. 19 III 1915 w Rzymie, Działacz społ. i dyplomata. A. wyświęcony na kapłana 1855 czynny był jako duszpasterz;

  od 1877 prof, teologii mor. w Collegio della Propaganda w Rzymie; 1884 został abpem tytularnym Cezarei Palestyńskiej i delegatem apost. w Indiach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLIPAIZM

  Niezależny kościół filipiński, nazwa pochodzi od zał. G. Aglipay y Laban, kapłana kat. (ur. 7 V 1870 w Batoa, na Filipinach), gorącego zwolennika niepodległości Filipin.

  Początek a. datuje się od 1902, kiedy to Aglipay, po uprzednim pozbawieniu go władzy jurysdykcyjnej (był wik. generalnym diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 220

  praca w formacie txt

Do góry