Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AKADEMIA FLORENCKA

  Powstała w epoce odrodzenia; nawiązywała do-> Akademii Platońskiej. Powstanie zawdzięcza kontaktom podczas Soboru Florencko-Ferrarskiego (1438) Włochów z Grekami, których wielu, m. in. Gemistos Georgios (-> Plethon) pozostało we Włoszech.

  Jego wykłady o Platonie we Florencji przyjmuje się za początek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJUSZ, Agathius, Achatius, Acacius Św.

  zm. 303 lub 305 w Bizancjum, Męczennik z okresu prześladowań za cesarza rzym. Dioklecjana (lub Maksymiana), jeden z najbardziej czczonych świętych na Wschodzie; wg legendarnych akt męczeńskich miał pochodzić z Kapadocji i być setnikiem w wojsku rzym.; święto 8 V.

   

  ComMartRom 179; Delehaye OC 233-236;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJUSZ bp. Cezarei Palest.

  zm. 365 lub 366, Przywódca ariański, twórca sekty—> akacjan. Konsekrowany 340 jako następca Euzebiusza; przewodził ugodowym bpom ariańskim tzw. homejom, zwolennikom określania Syna Bożego jako ho-moios (podobny) zamiast homousios (współistotny);

  357 usunął Cyryla Jeroz. z jego bpstwa w Jerozolimie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJUSZ bp. Beroei Syryjskiej

  ur. ok. 322, zm. ok. 435. Początkowo prowadził życie pustelnicze w okolicach Antiochii; zwalczał arian, apolinarystów i macedonian; patriarcha antioch. Melecjusz wyświęcił go 378 lub 379 na bpa Beroei; 381 A. podpisał akta Soboru Konstant.;

  konsekrował bezprawnie, wraz z Diodorem, Flawiana na patriarchę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJUSZ Św. bp. Amidy (Diyarbakir, Turcja)

  Żył w 1. poł. V w. Wysłany 419 przez cesarza bizant. Teodozjusza II (408-450) do króla pers. Bahrama V, przyczynił się do zaprzestania prześladowań chrześcijan; uczestniczył w synodzie zwołanym 420 przez katolikosa perskiego Iaballaha I w Seleucji Babil.;

  w czasie wojny rzym.-persk. 421-422 wykupywał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJUSZ bp. Meliteny (Armenia)

  zm. ok. 438, Znany z czynnego udziału w obradach Soboru Efes. (431). Korzystając z osobistej znajomości z Nestoriuszem, usiłował bezskutecznie odwieść go od jego poglądów;

  zachowała się homilia A., którą wygłosił w czasie obrad tegoż Soboru (PG 77, 1467-1472), w której kilkakrotnie nazwał Maryję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJANIE

  Sekta ariańska, powstała 359 pod wpływem -> Akacjusza bpa Cezarei Palest.; upadła 365-366. Na synodzie w Seleucji Izauryjskiej, zwołanym 359 przez ces. Konstancjusza w celu położenia kresu sporom ariańskim, Akacjusz i jego zwolennicy domagali się odrzucenia —> Nicejskiego symbolu wiary i przyjęcia 4...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJUSZ bp.

  zm. 489, Patriarcha Konstantynopola (471-489), spowodował schizmę zw. akacjańską. Początkowo przeciwnik —> monofizytyzmu, odmówił podpisania antychal-cedońskiego pisma okólnego ces. Bazyliska; otrzymał od pap. Symplicjusza tytuł legata; ingerował w sprawy bpstw także poza terytorium swego patriarchatu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKACJUSZ Św.

  Męczennik, legendarny dowódca 10 000 żołnierzy rzekomo ukrzyżowanych na górze Ararat w Armenii za cesarza rzym. Hadriana (117-138); legenda o A. znana jest tylko w Kościele zach. od XIV w. ; na jego cześć, jako pierwszego z—> Czternastu wspomożycieli, ułożono wiele hymnów; święto obchodzono 22...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKAD

  W Rdz 10, 10 jedno z czterech miast w kraju Sumerów, do dziś nie odkryte, leżące prawdopodobnie w pobliżu Sippar sa Anunitu (dziś Abu Habba w Iraku); w tekstach klinowych pierwotnie miasto-księstwo, potem nazwa stolicy i państwa pierwszej dynastii sem. ;

  zał. ok. 2350 prz. Chr. przez Sar-gona Wielkiego po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /3 023

  praca w formacie txt

Do góry