Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AKT TESTACYJNY

  Ang. Test Act, akt prawnopubliczny, wyd. przez parlament Anglii 21 III 1673. Mocą A.t. każdy obywatel obejmujący stanowisko państw., cywilne lub wojskowe, musiał złożyć przysięgę na wierność zwierzchnictwu króla nad Kościołem, przyjąć komunię wg obrządku anglikańskiego oraz oświadczyć, iż w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWIZM

  (łac. activus czynny, działający), Termin z zakresu filozofii, psychologii, pedagogiki.

  I. W FILOZOFII — stanowisko podkreślające w sposób przesadny decydującą rolę działania w człowieku lub w absolucie, przyznające wyższość woli nad intelektem zarówno od strony ontologicznego rozumienia ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /5 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTA STANU CYWILNEGO

  Księgi zawierające urzędowe zapisy faktów urodzenia, zawarcia związku małż. i zgonu; stanowią rejestrację stanu cywilnego osób. Urzędowa rejestracja stanu cywilnego osób wywodzi się z praktyki kośc. (Sobór Tryd.). Jej sekularyzacja, proklamowana w czasie rewolucji francuskiej 1789 i wprowadzona we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKULTURACJA

  (franc, acculturation, niem. Akkultura-tlori), Termin z zakresu nauk społ. oznaczający proces przemian kulturowych dokonujących się u jednostek lub grup społ. w wyniku bezpośrednich i trwałych kontaktów między nimi, zwykle z zachowaniem cech kultury rodzimej.

  Nadto a. może oznaczać: przekazywanie kultury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /5 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTION SÜHNEZEICHEN, Akcja Znaku Pokuty

  Niem. organizacja międzykośc. zrzeszająca młodzież męską i żeńską, zarówno katolików jak i protestantów, którzy podejmują prace fiz. wśród narodów pokrzywdzonych przez hitleryzm w II wojnie świat., by dać dowód uznania winy starszego pokolenia niem. oraz szukać przebaczenia i pojednania z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT LUDZKI

  (łac. actus czyn, czynność, przejaw), Świadome celowe działanie człowieka (a.l. w ogólności); przeżycie świadome wypełnione jednorodną treścią, zamknięte w jednostce czasu (a.l. psychiczny); działanie, w wyniku którego zachodzi relacja intelektualna między podmiotem a przedmiotem (a.l. poznawczy);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /49 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT HEROICZNY

  Czyn moralnie dobry uchodzący za nadzwyczajny, w którym przejawia się niezwykłe męstwo i gotowość poświęcenia własnego życia dla dobra wyższego.

  Jeśli źródłem jego są tylko wewn. motywy mor., to ma on charakter mor. i jest przejawem pełnej dojrzałości człowieka; jeśli inspirowany jest przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT HEROICZNEJ MIŁOŚCI

  Zrzeczenie się na korzyść dusz odbywających pokutę w czyśćcu (celem zmniejszenia ich cierpień) wszystkich —> odpustów, z wyjątkiem odpustu zupełnego na godzinę śmierci, wszystkich zasług oraz modlitw, jakie za nas będą zanoszone po śmierci.

  A.h.m. jest tylko pobożnym przyrzeczeniem, a nie ślubem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKRA, Accra

  Diec. w Ghanie eryg. 18 IV 1950, powstała z wikariatu apost. A. (eryg. 12 VI 1947); zajmuje 46 031 km2 i liczy 1,7 min mieszk., w tym 110 000 katolików, 24 parafie i 280 stacji mis., 9 księży diec. i 61 zak., 2 domy zak. męskie, 112 zakonników, 1 dom zak. żeński, 87 sióstr (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROSTYCH

  (gr. akrostichon, od akros szczyt, kraniec, stichos wiersz); Utwór wierszowany, w którym początkowe litery (rzadziej sylaby lub wyrazy) kolejnych wersów (rzadziej strof) tworzą wyrazy, zdania lub inne znaczeniowe całości; a. nazywano również utwory poetyckie, w których występowały inne układy literowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 646

  praca w formacie txt

Do góry