Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AKWILA ¡ PRYSCYLLA, Akwila i Pryska

  Małżeństwo nawrócone z judaizmu, bliscy współpracownicy Pawła Apostoła. Wygnani 49 z Rzymu dekretem ces. Klaudiusza (Dz 18, 2; por. Swetoniusz, Claud. 15, 4), zamieszkali w Koryncie, gdzie przebywał u nich Paweł Apostoł pracując razem z nimi przy wyrobie namiotów (Dz 18, 3);

  od ok. 52 byli w Efezie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKWILEJA, Aquileia

  Miasto w pn.-wsch. Włoszech (prow. Udine), zał. ok. 180 prz. Chr., od VI w. do 1751 siedziba patriarchatu.

  1. Dzieje Kościoła — Wg legendy z 2. poi. V w. pierwszym głosicielem ewangelii w Akwilei miał być Marek Ewangelista, a pierwszym bpem A. jego uczeń św. Hermagoras. Jednak źródła hist, mówią o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /6 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKWILEJSKI SYMBOL

  Wyznanie wiary Kościoła w Ak-wilei, zachowane w dziele —> Rufina z Akwilei Commentarius in „Symbolům Apostolorum" (PL 21, 335-386). Różni się od starszej wersji (R) -> Apostolskiego skladu wiary trzema uzupełnieniami:

  art. 1 — „wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, niewidzialnego i niecierpiętliwego" (jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKWAMANILE

  (łac. aqua woda, manus ręka),

  1° misa, miednica, nad którą obmywano ręce; używana na Wschodzie i przez Rzymian, z czasem znalazła zastosowanie w liturgii przy umywaniu rąk podczas eucharyst. ofiary;

  2° naczynie na wodę do polewania rąk przy obrzędach liturg., wykonywane z miedzi, brązu lub cyny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALIZM

  (łac. actualis czynny), W naukach przyr. — pogląd przyjmujący ciągłość i jednolitość procesów i zdarzeń zachodzących w świecie; w psychologii — metoda ograniczająca zakres badań psychol. do opisu i wyjaśnienia dokonywających się aktów oraz treść świadomości; w filozofii — doktryna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /18 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTY PRAWNE KOŚCIELNE

  (łac. actus legitimi ecclesiastici), W prawie kan. termin techn. na oznaczenie zaszczytnych funkcji kośc, które wykonywać mogą tylko osoby o nieposzlakowanym imieniu.

  Termin actus legitimi przyjęto z prawa rzym., w którym pojęciem tym oznaczano akty prawne najdawniejszego prawa rzym., wymagające dokładnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /3 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT i MOŻNOŚĆ

  (łac. actus et potentia), W sensie metafiz. integralne elementy każdego -> bytu, z wyjątkiem Aktu Czystego — Boga, przy czym akt jest czynnikiem aktywno determinującym, możność — pasywno determinowanym.

  W określeniu tym akt jest ujęty jako doskonałość rzeczy w takim aspekcie, w jakim dany akt jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /6 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

  Wszystkie urzędowe pisma zawierające autorytatywną decyzję Stolicy Apost. w sprawach wiary, moralności i dyscypliny kościelnej. Mogą nimi być akty samego papieża, kongregacji rzym., trybunałów oraz urzędów wchodzących w skład Kurii rzym. Akty papieża, zw. listami apost. (encyklika, bulla i brewe)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT STRZELISTY

  Krótkotrwałe, intensywne wybieganie myślą ku Bogu, Jezusowi Chrystusowi, NMP i świętym w celu nawiązania z nimi duchowego kontaktu.

  Nazwa a.s. (łac. iaculatorid) wywodzi się od św. Augustyna, który modlitwy pustelników z Tebaidy określił jako brevissimae et raptim iaculatae (Epist. 129, 20; PL 33, 501);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYSTECI

  (gr. aktistos niestworzony), Sekta powstała w ramach monofizytyzmu w VI w. w grupie zwolenników Juliana z Halikarnasu, twórcy odłamu- aftartodoketów;

  sprzeciwiając się jakiejkolwiek różnicy dwu natur w Chrystusie, a. przypisywali jego ciału boskie przymioty, m. in. niestworzoność.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt

Do góry