Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  MONOTELECI

  O nestorianach i monofizytach mówi się, że przyjmowali Arabów z radością jako wyzwolenie spod bizantyjskiegopanowania. W rzeczywistości cesarze nie byli wrogami monofizytów, niektórzy wyraźnieim sprzyjali, jak Justyn II, inni starali się ich pozyskać ustępstwami doktrynalnymi. Temu celowi miałsłużyć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sergiusz - Sofroniusz

  Cesarz Herakliusz, uznawany za znakomitego wodza i mądrego męża stanu, wsławiony odzyskaniemrelikwii Krzyża świętego z Ktesifonu i złożeniem ich w Jerozolimie, pragnął pojednania z monofizytamidla powodów religijnych i politycznych. Ten drugi wzgląd był niewątpliwie ważniejszy dla cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Longobardowie katoliccy

  Nawrócenie Longobardów w północnej Italii z arianizmu na katolicyzm było dziełem iroszkockiegoopata Kolumbana Młodszego (ok. 530-615) i założonego przez niego klasztoru w Bobbio, który stał sięgłównym ośrodkiem misji. Longobardowie byli wówczas jednym z najmniej cywilizowanych ludówgermańskich. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alemanowie i Bawarowie chrześcijańscy

  Pogański lud germański Alemanów, zwanych też Alamanami, osiadł nad rzeką Menem już w III wieku.Opanował on w V wieku terytorium dzisiejszej środkowej Szwajcarii, lecz został pobity przez Franków(496). W niektórych ośrodkach, jak Zurych i Bregenz, Alemanowie zniszczyli nieomal całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie pogańscy

  W VI wieku wzrasta ekspansja Słowian, którzy docierają na zachodzie do Łaby i Soławy, a nad dolnymDunajem szturmują granice cesarstwa bizantyjskiego. W opanowanej przez nich Mezji tworzą Bułgarzyw VII wieku turecko-słowiańską organizację państwową.

  Bułgarzy, zanim przybyli na Półwysep Bałkański...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja parafii

  Tworzenie kilku ośrodków życia kościelnego w wielkich miastach, jak Rzym, Aleksandria i Kartagina,spotyka się już w IV wieku. O parafiach wszakże w znaczeniu obecnym, jako samodzielnych jednostkachadministracyjno-duszpasterskich Kościoła, można mówić dopiero w VI wieku.

  Odprawianie nabożeństw w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZNY PRZEŁOM W KOŚCIELE KATOLICKIM (590 - 692)

  Pontyfikat wybitnego papieża Grzegorza Wielkiego dawał pociechę znękanemu barbarzyńskimi najazdamiZachodowi, kładł podwaliny pod średniowieczną kulturę i opromienił się nawróceniem Anglosasów.Kościół pozyskał ariańskich Longobardów, pogańskich Alemanów i Bawarów. Na Wschodzie jednakprzeżył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZNY PRZEŁOM W KOŚCIELE KATOLICKIM (590 - 692) - ZDOBYCZE I STRATY

  Anglosasi, gdy się nawrócą, szybko wzniosą liczne klasztory. W następnym okresie wyjdą z nich niestrudzenimisjonarze, działający na kontynencie Europy zachodniej. Zanim to się stanie, mnisi iroszkoccy wswojej peregrynacji dla Chrystusa docierają do Longobardów, Alemanów i Bawarów, zdobywając ich.dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglosasi nawróceni

  Anglia dzieli się w tym czasie na osiem większych księstw, utworzonych przez najeźdźców, Anglów,Jutów i Sasów. Ich wrogość do Celtów sprawiała, że odnosili się także wrogo do chrześcijaństwa, głoszonegoprzez misjonarzy iroszkockich. Przychylniej przyjęli przybyłych z Rzymu misjonarzy, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /5 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synody o duchowieństwie

  Wykształcenie kleru nie było jeszcze częstym tematem synodów Kościoła w Galii. Ich ustawy zajmowałysię przede wszystkim życiem kleru, jego prawami i zarządem majątku kościelnego. Cezary z Arlesprzeprowadził jednak w 524 roku synodalne zarządzenie, by świecki kandydat na duchownego kształciłsię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 589

  praca w formacie txt

Do góry