Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ALEKSANDER IV, Rinaldo z Segni

  zm. 25 V 1261, Pap. od 12 XII 1254. Był bratankiem pap. Grzegorza IX; kard. został 1227; przeciwnik Hohenstaufów w Rzeszy i we Włoszech; pomimo przymierza z cesarzem bizant. Teodorem II Laskary-sem nie zdołał przeszkodzić koronacji uzurpatora Manfreda w Palermo 1258 na króla sycylijskiego i nast. zajęciu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEGORIA

  (gr. alios inny, agoreuo przemawiam), Występuje jako figura retoryczna w Piśmie Św., literaturze i sztuce.

  1. Figura retoryczna lub stylistyczna o charakterze rozwiniętej metafory, obejmująca cały utwór lub jego część, zbudowana na zasadzie dwóch planów znaczeniowych: jednego — ukazanego bezpośrednio w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /7 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEANDRO, Aleander GIROLAMO kard.

  ur. 13 II 1480 w Motcie (pn. Włochy), zm. 1 II 1542 w Rzymie, Humanista, dyplomata papieski. Był doskonałym znawcą łaciny i greki, uczył tych języków w Padwie i Wenecji; 1508-13 był prof, greki na Sorbonie; od 1516 pracował w Kurii rzym.;

  1521 jako nuncjusz pap. w Niemczech wygłosił na sejmie wormackim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEGAMBE PHILIPPE SJ

  ur. 22 I 1592 w Brukseli, zm. 6 IX 1652 w Rzymie, biobibliograf. Jest autorem Bibliotheca scriptorum SJ, zawierającej biobibliogramy 1590 pisarzy jez. z lat 1608-42; dzieło A. — wyd. w Antwerpii 1643 przez J. Bol-landa, który uchodzi za jego współautora — jest kontynuacją pracy P. Ribadeneiry Illustrium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDERYK, Alderic Św. bp.

  ur. 800, zm. 71 856, Spowiednik i doradca ces. Ludwika I Pobożnego. Od 832 bp Le Mans i aktywny uczestnik synodów karolińskich;

  spory A. z opactwem Saint-Calais, które chciał poddać władzy biskupiej, były powodem powstania w jego otoczeniu falsyfikatów: Actus pontificum Cenoinannis in urbe degentium oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDHELM Św. bp. OSB

  ur. ok. 640 w Wessex (Anglia), zm. 25 V 709 w Doulting (Somerset). Kształcił się w opactwach Malmesbury i Canterbury;

  jako opat Malmesbury (od 675) budował kościoły, apostołował wśród okolicznej ludności, przyczynił się do przyjęcia przez mieszkańców Dewon i Kom-walii zasady ustalania daty Wielkanocy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDOBRANDINI

  Pochodząca z Florencji rodzina rzym., która odegrała decydującą rolę w historii papiestwa 2. poł. XVI i pocz. XVII w. Silvestro (1499-1558) został 1548 adwokatem konsyst.; z jego synów — Giovanni (1525-73) był od 1570 kardynałem; Ippolito został wybrany 1592 papieżem (-> Klemens VIII).

  Z nominacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALCÁZAR HILARIO OP bp.

  ur. 1818 w Toledo, zm. 15 IX 1870 w Ávili, hiszp. misjonarz. W 1837 wyjechał na Filipiny, 1842-69 pracował w Tonkinie (obecnie Bac Bo w Wietnamie Pn.), od 1849 jako bp koadiutor; 1869 wrócił do Europy i brał udział w obradach Soboru Wat. I.

   

  Anonim, Los Dominicos en el Extremo Oriente, Ba 1916; BMis XI 156;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALCIATI TERENZIO SJ

  ur. 15 XI 1570 w Rzymie, zm. 12 XI 1651 tamże, historyk włoski. W 1591 wstąpił do zak.; po ukończeniu studiów wykładał filozofię i teologię w Collegium Romanům, pełniąc równocześnie obowiązki prefekta studiów, wiceprowincjała, a nast. prowincjała rzym. prowincji zak.; 1631 był także członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALCÁZAR, Alcasar Luis de SJ

  ur. 6 IV 1554 w Sewilli, zm. 14 VII 1613 tamże, Hiszp. egzegeta. Wykładał początkowo filozofię, a nast. Pismo św. w Kordowie i Sewilli; pozostawił oparte na głębokich studiach komentarze do Apokalipsy: Vesti-gatio arcani sensus in Apocalypsi, An 1614-19, Ly 1618;

  In eas Veteris Testamenti partes ąuas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt

Do góry