Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Fabryczny, Łęczycki

  Par. w w dek. zachodniołódzkim w diec. łódzkiej (od 1920). Osada rękodzielnicza powstała 1815, prawa miejskie 1822-70 i od 1924; kościół par. św. Rafała zbudowano 1816-18 w archidiec. warsz.;

  w 1. ćwierci XIX w. zbudowano dla Niemców kościół luterań-ski, w stylu klasycystycznym, obecnie filialny św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRYJSKA FILOZOFIA

  Filozofia hellenistyczna, uprawiana w Aleksandrii od III w. prz.Chr. do pol. VII w. po Chr. W tych ramach chronologicznych występowały obok siebie: filozofia żyd.-aleks., zw. również żyd.-hellenist. (Filon z Aleksandrii); teozoficznie zorientowana gnoza aleks., reprezentowana przez literaturę hermetyczną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /3 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER z ABON TEICHOS (Paflagonia nad M. Czarnym)

  ur. ok. 105, zm. ok. 175, Lekarz ze szkoły Apoloniusza z Tiany, twórca kultu —> Glikona-Asklepiosa. W tym celu w rodzinnym mieście założył ośrodek kultu proroka, z którym związał 3-dniowe obchody misteryjne, wzorowane na misteriach eleuzyńskich;

  w czasie ich trwania A. wygłaszał „proroctwa" w imieniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER z AFRODYZJI

  Żył ok. 200, uczeń Ary-stoklesa z Mesyny, Herminosa i Sosigenesa, filozof reprezentujący kierunek arystotelesowski, stąd zw. drugim Arystotelesem. Był interpretatorem dzieł Arystotelesa w duchu naturalistycznym (kierunek zapoczątkowany przez Teofrasta, od czasów A. nazywany —> aleksandrynizmem);

  ostatnim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /2 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER z HALES, Alexander Halensis OFM

  ur. ok. 1180 w Hales (prawdopodobnie obecne Halesowen w hrabstwie Shropshire, Anglia), zm. 21 VIII 1245 w Paryżu, Filozof i teolog, współtwórca metody scholast., zw. doctor irre-fragabilis.

  I. ŻYCIE — A. pochodził z bogatej rodziny chłopskiej ; studiował w Paryżu, gdzie też przed 1210 został wykładowcą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /22 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER z LYKOPOLIS

  Żył w IV w., filozof-neo-platonik. W polemizującym z tezami manichejskimi traktacie Pros tas Manichaiu doxas (wyd. A. Brinkmann, A. Lycopolensis Contra Manichaei opiniones disputatio, 1895) zwalczał przekonanie o dwojakiej przyczynie świata (Bóg i materia) oraz ma-nichejską antropologię i ascezę; A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER z MALONNE (Belgia) bp.

  zm. 9 III 1156 w Płocku, Brat Waltera, bpa wrocławskiego; 1129-56 bp płocki. Bliski współpracownik Bolesława Krzywoustego (pochowanego w katedrze płockiej), sprawował prawdopodobnie w jego imieniu funkcje świeckie w zarządzaniu Mazowszem; przyczynił się wydatnie do odbudowy zniszczonej najazdami Prusów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER bp. Hierapolis (Syria)

  zm. 434 w Famotin (Egipt), Jeden z przywódców opozycji przeciw -> Cyrylowi Aleks, i decyzjom Soboru Efes. 431.

  Wraz z patriarchą Janem z Antiochii i bpem Teodoretem z Cyru wziął udział w separatystycznym synodzie efeskim 43 bpów, odbytym w 4 dni po pierwszej sesji Soboru Efes., protestując przeciw powziętym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER z PADWY OFMRef

  ur. ok. 1560, zm. 12 V 1624 w Warszawie, Organizator zakonu franciszkanów-re-formatów w Polsce.

  Jako członek mediolańskiej kustodii OFMRef otrzymał 13 VII 1621 nominację na komisarza apost. w celu założenia tego zak. w Polsce; z grupą 6 wł. i kilkunastu pol. zakonników przebywających we Włoszech i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER bp. Trydentu

  ur. przed 2 VI 1400, zm. 2 VI 1444 w Wiedniu, Z domu Piastów mazowieckich; syn Ziemowita IV, księcia płockiego i Aleksandry, siostry Władysława Jagiełły.

  Przeznaczony do stanu duch., otrzymał 1414 prepozy-turę, a 1423 kanonię w Gnieźnie; od 1417 studiował w Akademii Krak., a 1422 został wybrany jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt

Do góry