Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ALLELUJA

  (hebr. hall' lujah wysławiajmy Jahwe), Radosne wezwanie do sławienia Boga.

  1. W Starym Testamencie — a. występuje jako tytuł, wprowadzenie lub zakończenie szeregu tzw. psalmów Hallelu (Ps 104-106, 111-118, 135-136, 146-150). Biorąc pod uwagę staroż. sposób sporządzania rpsów, mogą niekiedy powstać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /5 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKOSZ, Alquoch

  Miasto w Iraku, 120 km na pn. od Mosulu, wg tradycji asyr. miejsce urodzenia proroka Nahuma (hebr. Elqosz, Nah 1, 1); po zniszczeniu Bagdadu przez Mongołów (1258) stolica nestoriańskiego patriarchy;

  od końca XVII w. siedziba unickiego patriarchatu chaldejskiego. 24 X 1960 erygowano w A. diecezję obrządku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKUIN, Alchoin, Alcwin, anglosaskie Ealhwine, Albinus OSB

  ur. ok. 730 prawdopodobnie w pobliżu Yorku w Nortum-brii, zm. 19 V 804 w Tours, Teolog i pedagog.

  I. DZIAŁALNOŚĆ — A. pochodził ze stanu rycerskiego; kształcił się w szkole katedralnej w Yorku pod kierunkiem Egberta i Aelberta, który 767 jako abp Yorku powierzył A. prowadzenie szkoły i biblioteki; tu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /8 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTURGICZNE DNI

  Ogólnie: dni bez liturgii, ściśle: dni, w których nie odprawia się mszy. Pierwotnie chrześcijanie gromadzili się na sprawowanie eucharystii tylko w niedziele; w Afryce Pn. również w środy i piątki; na Zachodzie od VI w. zaczęto sprawować eucharystię w środy i piątki, nast. także w inne dni powszednie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALHAZEN, Ibn al - Hajtham

  ur. 965 w Basrze, zm. 1038 w Kairze, Matematyk i fizyk, członek tajnego stow. —> Ichwan as-Safa, znany także jako autor oryginalnego dzieła o optyce, przetłumaczonego w XII w. na język łac. przez Gerarda z Kre-mony De aspectibus seu Perspectiva, do którego nawiązywali R. Grosseteste, R. Bacon, Witelon oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIA (Islamköy w Turcji)

  Bpstwo w metropolii Laodycea Frygijska (ruiny k. Eski Hisar) w rzym. prowincji Frygia Pa-kacjańska; wzmianki o bpach z V-IX w.; od XVIII w. bpstwo tytuł.; bpem tytularnym A. był 1958-71 Lech Kaczmarek, sufragan w Gdańsku.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIANS, Alliance, Allianz

  Ruch lub związek mający na celu doprowadzenie do zgody i współpracy między religiami, Kościołami lub członkami różnych Kościołów.

  1. ALIANSE KRAJOWE

  1. Presbyterian Alliance of India, zał. 1875 w celu zapewnienia współpracy mis.; 1904 objął wszystkie Kościoły prezbiteriańskie w Indiach.

  2...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /11 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIENACJA

  (łac. aliemis obcy, alienatio wyobcowanie), Termin filoz. i rel., stosowany nie zawsze o jednakowej treści również w psychologii; w teologii protest, używany przy analizie idei —5» grzechu pierworodnego (P. Tillich); przedstawiciele materializmu dialektycznego uważają a. za jedno z najważniejszych pojęć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /10 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIENACJA w PRAWIE KANONICZNYM

  Przeniesienie prawa własności na inną osobę przez akt prawny tytułem darmowym (darowizna) lub obciążającym (sprzedaż, zamiana).

  W prawie kośc. spotykamy a. w znaczeniu szerszym, oznaczającą wszelkie czynności prawne pogarszające położenie Kościoła pod względem własności, posiadania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /3 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIFE

  Bpstwo w środk. Włoszech powstałe w V w., sufragania Benewentu. Pierwszym znanym bpem A. był Clarus, który 499 uczestniczył w synodzie rzym.; 500-980 brak wiadomości o bpach A.; 1818 diec. A. została zniesiona;

  1820 wznowiona i do 1852 złączona z diec. Télese; zajmuje 430 km2 i liczy 35 761 mieszk., w tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nosislaw Dodano /22.05.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt

Do góry