Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AMERICAN BOARD of Commissioners for Foreign Mission

  Stowarzyszenie mis. zorganizowane 1810 przez amer, studentów kongregacjonalistów. Do A.B. przyłączyli się początkowo również metodyści i prezbiterianie (1812); dwaj misjonarze A.B. (A. Judson i L. Rice) założyli 1812 w Indiach secesyjne stowarzyszenie baptystów, wiążąc się z American Baptist Foreign...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMENOFIS

  Imię czterech faraonów egip. z XVIII dynastii. A. I, 1527-07, umocnił wewnętrznie kraj; po śmierci był czczony jako jeden z boskich patronów cmentarza w Tebach.

  A. II, 1438-12, starał się utrzymać wstrząsane częstymi przewrotami imperium stworzone przez ojca, Tutmozisa III.

  A. III, 1403-1364...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /2 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKA

  Kontynent Ziemi największy po Eurazji (42,0 min km2); ze względów geogr. dzielony na A.Pn. (21,5 min km2) wraz ze Środk. (2,7 min km2) oraz A.Pd. (17,8 min km2); ze względów kulturowych na ~> Amerykę Pn. i - Amerykę Łacińską.

  I. DANE OGÓLNE — Nazwę A. wprowadził 1507 M. Waldse-miiller; utworzył ją od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /12 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMENOKOYANE

  (starojap. Amenokojane niebiański ojciec wywołujący modłami), Bóstwo —> kami w panteonie jap. —> sintoizmu, prawdopodobnie personifikacja funkcji szamańskich, kapł. itp.

  Nazwa nawiązuje do mitu o — Amaterasu Ômikami, bogini słońca, która skryła się w pieczarze, skąd trzeba ją było wywabić, żeby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKANIZM

  Nazwa przyjęta w związku z zajęciem stanowiska kryt. przez Stolicę Apost. wobec problemu tzw. amerykanizacji Kościoła kat. w Stanach Zjedn., stosowana na określenie poglądu, który dopuszcza:

  1° w kwestiach doktrynalnych zbyt daleko posuniętą modyfikację lub przemilczanie „niewygodnych" dogmatów,

  2° w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /9 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMELUNGSBORN

  Opactwo cysterskie założone ok. 1129 w diec. Hildesheim, filia Alten-Camp; zniesione 1631. Ekspansja cystersów z A. objęła m.in. tereny Obodrzyców: z A. pochodzili pierwsi bpi Schwerinu (Swarzyn): Bemon i Brunward; pierwszy sprowadził 1171 mnichów z A. do ufundowanego przez księcia Przybysława opactwa w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMEN

  (hebr. amen rzeczywiście , na pewno; od pierwotnego rdzenia amint był mocny), Formuła uroczystego potwierdzenia.

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  1. W Starym Testamencie występuje a. zawsze w kontekście kultowo-sakralnym i stanowi odpowiedź na wolę Boga, jego słowo, groźbę, przekleństwo bądź obietnicę (Pwt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /5 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMENDÓWNA ZUZANNA

  zm. 7 IX 1644 w Krakowie, Świątobliwa fundatorka; pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej; ze swego posagu ufundowała 1625 w Krakowie kościół i klasztor Reformatów, a odziedziczony po rodzicach majątek przeznaczyła na cele charytatywne; tercjarka św. Franciszka, słynęła w Krakowie z pobożności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMENEMOPE

  Żył prawdopodobnie w IX w. prz. Chr., mędrzec egip., syn Kanachta z Persepolis, autor Mądrości A., utworu dydaktycznego (przechowywanego w British Museum, papirus 10474), w którym kieruje do swego najmłodszego syna, Hor-em-machema, kapłana w świątyni Min, pouczenia rel.-mor.; tekst ma 30 rozdz., 551...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMELIA

  Bpstwo eryg. w V w. w środk. Włoszech, zależne bezpośrednio od Stolicy Apost.; zajmuje 262 kmJ i liczy 19 700 mieszk., wszyscy katolicy, 20 parafii, 21 księży diec. i 12 zak., 4 domy zak. męskie, 15 zakonników, 12 domów zak. żeńskich, 89 sióstr.

   

  Ughelli I 295-305; J. Fraikin, DHGE IV 1177-1180; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt

Do góry