Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AMORTYZACJA

  (łac. ad do, mors śmierć), Umorzenie długów, zobowiązań kapitałowych; w systemie feudalnym przysługujące udzielnemu panu zabezpieczenie, w drodze przejęcia lub spłaty, praw majątkowych jego poddanych w razie ich śmierci; w prawie kośc. przepisy państw, nie dopuszczające lub ograniczające nabywanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMOR PATRIS FTLHQUE

  Sekwencja o Duchu Świętym, anonimowy utwór wrocł. z XIV w., znany w 2. poł. XV w., odnaleziony w 2 mszałach wrocł.; początek przypomina XII-wieczną sekwencję o Duchu Świętym Amor Patris et Filii (AH 54, 247-248), schemat budowy strof wg -> Lauda Sion;

  w lirycznym tym utworze wielokrotnie pojawia się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMMONAS Św.

  Żył w IV w., mnich egip., uczeń św. Antoniego Pustelnika, współorganizator wspólnoty eremitów, a nast. przewodniczący kolonii mnichów w Pispir (Górny Egipt).

  Jego listy pisane w języku koptyjskim, a zachowane w przekł. gr., syr. i łac., są głównym źródłem do historii pierwotnego mona-stycyzmu w Górnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMMONICI

  (bene 'ammon synowie Arrimona), Plemię aram., które ok. 1200 prz. Chr. osiedliło się między Amonem a Jabbokiem (lewe dopływy Jordanu), wypierające tubylczych Refaitów, czyli Zamzummitów (Pp 2,20); stolicą państwa A. była Rabba (dziś Amman).

  Osiedlenie się na ziemiach A. dwóch pokoleń izr., Gada i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMMUNDSEN VALDEMAR

  ur. 19 VIII 1875 w Nr. Felding (Dania), zm. 1 XII 1936 w Haderslev, Duń. historyk, teolog, ekumenista, bp ewangelicko-augsburski. W 1901-23 był prof, historii Kościoła i historii dogmatów w uniw. w Kopenhadze; po zakończeniu I wojny świat, współpracował z H. Maasem i H.L. Henriodem w komisji mniejszości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMON, Ammon, Amun

  Egip. bóg powietrza i urodzaju, czczony początkowo w Hermopolis; od czasów XI dynastii w Tebach, a od ok. 2000 prz. Chr. w całym Egipcie; przedstawiano go w postaci ludzkiej z berłem — symbolem władzy, w prawej ręce i —> ankhem — symbolem życia, w lewej, albo w postaci półludzkiej — z ciałem człowieka i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMONIUSZ SAKKAS

  ur. ok. 175 w Aleksandrii, zm. 242, Filozof, założyciel szkoły neoplatońskiej, nauczyciel Plotyna, Longina, Hereniusza i Orygenesa.

  Poglądy A. znane są z przekazów jego uczniów, sam bowiem nie pozostawił żadnych prac fiłoz.; z dzieł Plotyna, który uzupełnił jego myśli filoz. i ukształtował w system...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMMIRATI BERNARDINO OFM

  ur. 17 XI 1827 w Montalto (Włochy), zm. 22 I 1875 w Wuczang, Wł. misjonarz w Chinach.

  Do zak. wstąpił 1845, święcenia kapł. przyjął 1851; do pracy mis. przygotowywał się w franciszkańskim kolegium mis. w Rzymie; 1853 wyjechał do Chin;

  pracował w prow. Hupej i Hunan; pozostawił napisany w języku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMMON, Ammonios

  Żył w III w., bp Thmuis w Egipcie. Był uczniem i przyjacielem Orygenesa; Euzebiusz (EuzebHist VI 19, 9-10) nazywa go mylnie Amoniuszem Sakkasem;

  przypisuje mu traktat Peri tes Moyseos kai Jesu symfonias, skierowany przeciw gnostycyzmowi i manicheizmowi. A. krytykował sposób nauczania Dionizego Wielkiego o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMMLANUS MARCELLINUS

  ur. 335 w Antiochii nad Orontesem, zm. ok. 400 w Rzymie, Grek z pochodzenia, ostatni wielki historyk świata antycznego.

  W młodym wieku brał udział w wyprawach wojennych przeciw Gotom, Alemanom i Persom; nawiązujące do Tacyta Rerum gestarum libri XXXI A. obejmują historię Rzymu 96-378, tj. od ces. Nerwy do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt

Do góry