Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AMOSA KSIĘGA

  W TH i Vg trzecia, w LXX druga z ksiąg —> proroków mniejszych. Treścią k.A. są upomnienia i groźby wymierzone przeciw Judzie i Izraelowi oraz narodom ościennym. Spośród wielu propozycji podziału k.A. myśli autora najbardziej wydaje się odpowiadać podział na 3 części poprzedzone tytułem (1,1): I. Sąd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /3 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKA PÓŁNOCNA

  Część kontynentu -> Ameryki, skolonizowana przez Europejczyków, mówiących głównie językiem ang.; obszar 21,5 min km2.

   

  I. Religie pozachrześcijańskie. II. Kościół katolicki — A. Misje i stabilizacja Kościoła, B. Dzieje Kościoła w XIX i XX w., C. Dane statystyczne. III. Kościół prawosławny — 1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /32 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMR(I)TA

  (sanskr. a nie i mr(i)ta zmarły, martwy), Termin staroindoaryjski oznaczający nieśmiertelność; także napój mający zapewniać nieśmiertelność i zabezpieczać przed grozą śmierci oraz pokarm bogów (soma, ambrozja, nektar);

  wg podania, przekazanego m.in. w -> Mahabharacie, napój ten miał powstawać razem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPÈRE ANDRÉ MARTE

  ur. 22 I 1775 w Lyonie, zm. 10 VI 1836 w Marsylii, Fizyk, matematyk i filozof. Od 1801 był nauczycielem fizyki i chemii w Bourg i Lyonie, gdzie 1804 założył Société Chrétienne (stow, podejmujące dyskusje światopoglądowe); z tego okresu pochodzi praca Considerations sur la théorie mathématique de jeu, Ly...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORTYZACYJNE USTAWY

  Przepisy dotyczące -> amortyzacji; ślady prób prawnego ujęcia amortyzacji spotyka się w IX w. w kapitularzach frankońskich.

  U.a. zaczęły powstawać w XIII w. w zach. Europie przy współudziale średniow. miast dążących do rozwoju handlu i wzrostu kapitału; w zależności od miejscowych warunków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /6 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKA ŁACIŃSKA

  Pd. i środk. część kontynentu -> Ameryki, skolonizowana przez Hiszpanów i Portugalczyków; obszar 20,5 min km2.

   

  I. Religie pozachrześcijańskie. 11. Kościół katolicki — A. Misje i stabilizacja Kościoła, B. Dzieje Kościoła w XIX i XX w., C. Kościół a problemy społeczne. III. Kościół prawosławny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /64 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM

  (od gr. a nie i łac. moralis obyczajny), Koncepcja teor. wyrażająca się bądź w relatywistycznym ujmowaniu norm mor. lub w całkowitej ich negacji, bądź też w kwestionowaniu priorytetu wartości mor. na rzecz absolutyzowania niektórych dziedzin życia.

  1. Amoralizm relatywistycznie traktujący normy mor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /8 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORES SENSUS ERIGE

  Hymn w dziennym oficjum czytań w czwartki (II i IV serii) tygodni zwykłych od 1971. Jego 4 zwrotki pochodzą z 8-zwrotkowego utworu akrosty-chicznego Amorem sensus erige, będącego (od X w.) porannym hymnem na wielki post;

  hymn zawiera prośbę o oczyszczenie serc i zwrócenie ich ku miłości Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORIUM

  (ruiny k. Hamzahaci w Turcji), Od V w. bpstwo w metropolii Pessinus (dziś Balahisar); od VIII w. abpstwo autokefaliczne; w IX-X w. metropolia z 4 sufragania-mi; od XIV w. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORT EUSEBIUS CRL

  ur. 15 XI 1692 w Bibermühle (Bawaria), zm. 5 II 1777 w Polling (tamże), Jeden z najwybitniejszych teologów niem. XVIII w. Studiował w Ingolstadt i Monachium; 1709 złożył profesję zak., 1717 przyjął święcenia kapł. i rozpoczął wykłady filoz., teol. i prawa kan. w instytucie zak. w Polling; 1733-35...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 483

  praca w formacie txt

Do góry