Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ANANIASZ, Chananiasz

  (hebr. Hananjah Jahwe okazał miłosierdzie), Imię często występujące w Piśmie św.

  1. A., syn Azzura z Gibeonu, fałszywy prorok, przeciwnik Jeremiasza; przepowiadał Żydom koniec niewoli babil, po dwóch latach i powrót do Izraela oraz odzyskanie świętych naczyń zrabowanych przez Nebukadnezara II ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIA

  (gr. an archia brak władzy, bezkrólewie, bezprawie), Lekceważenie przez członków społeczeństwa wszelkiej dyscypliny, praworządności i porządku (a. w znaczeniu potocznym); bezpaństwowy stan społeczeństwa, w którym nie obowiązuje żadne prawo;

  idealny ustrój społ. i polit., w którym jednostka nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIZM

  Kierunek społ.-filoz. i polit. XIX w. dążący w imię absolutnie pojętej wolności do uformowania społeczeństwa, w którym podstawę działania stanowiłaby nieograniczona wola jednostek, a nie przyjęty status prawny;

  a. był wynikiem swoiście rozumianej koncepcji prawa naturalnego (człowiek ma wrodzone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /4 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA WIARY, analysis fidei

  W znaczeniu ogólnym traktat teol. o wierze; w znaczeniu ścisłym, spekulatywna próba teol. wyjaśnienia oraz zharmonizowania wszystkich składników aktu -> wiary, tj. jego rozumności, pewności, dobrowolności i nadprzyrodzoności. A.w. nie wyczerpuje się w rozpatrywaniu psychol. (opis aktu wiary jako rel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /24 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKSYMENES z MILETU

  ur. ok. 585, zm. 525 prz. Chr., Gr. filozof ze szkoły jońskiej, kontynuator myśli Anaksy-mandra.

  Był autorem dzieła Perifyseos (O przyrodzie), z którego zachowały się fragmenty znane z dzieł późniejszych filozofów. A. koncentrował się na poszukiwaniu istoty wszechświata oraz odpowiedzi na pytanie, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGIA

  (gr. analogia odpowiedni stosunek), Podobieństwo, zwł. oparte na odpowiedniości relacji; upodobnienie przez proporcję. A. może być podstawą: Io wiązania stanów rzeczy, 2° przenoszenia nazw z jednego przedmiotu na inne oraz twierdzeń o jednym przedmiocie na inny. O a. w sensie techn. mówi się przede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /64 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ANALECTA CRACOVIENSIA"

  Studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae; rocznik nauk. Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, wyd. od 1969; publikuje art. z zakresu filozofii, teologii, prawa kan. i historii Kościoła, nadto sprawozdania z sympozjów naukowych.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALFABETYZM

  Brak umiejętności czytania i pisania, w konsekwencji porozumiewania się za pomocą słowa druk. i pisanego, u młodzieży w wieku szkolnym i dorosłych. Rozróżnia się a. całkowity i częściowy (brak umiejętności pisania), a. pierwotny u osób, które nigdy nie umiały czytać i pisać, oraz a. wtórny u osób...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /6 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA FILOZOFIA

  Niejednolity nurt w filozofii XX w., zapoczątkowany w Anglii (G.E. Moore, B. Russell), kontynuowany od 1940 w Ameryce (W.V.O.Quine, N. Goodman). Cechą charakterystyczną f.a. jest przekonanie, że zadaniem filozofii jest praca nad analizą języka potocznego i nauk. w celu dokładnego wyjaśnienia sensu pojęć i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /4 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA PSYCHOLOGIA

  Psychologia kompleksowa (terminy CG. Junga), jeden z 4 kierunków psychologii głębi, stosujący praktyczną analizę psychol. w badaniu świadomości i podświadomości człowieka, pokrewny — psychoanalizie S. Freuda i -> psychologii indywidualnej A. Adlera.

  Twórcą p.a. był Jung, który rozszerzając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /4 945

  praca w formacie txt

Do góry