Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ANASTAZY IV, Conradus de Suburra

  Rzymianin, zm. 3 XII 1154 w Rzymie, papież od 12 VII 1153. Zwolennik pap. Innocentego II, byl od 1130 jako kard.-bp Sabiny jego namiestnikiem rzym., gdy Innocenty musiał opuścić Rzym, zajęty przez antypap. Anakleta II;

  krótki pontyfikat A. zaznaczył się jedynie zacieśnieniem związków Stolicy Apost. ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY I

  ur. 431 w Epidamnos (dzisiaj Durrěsi w Albanii), zm. 9 VII 518 w Konstantynopolu, Cesarz bizant., zwolennik -> monoiizytyzmu. Po śmierci ces. Zenona A. poślubił jego żonę, Ariadnę; na żądanie patriarchy konstant. Eufemiusza złożył wyznanie wiary zgodne z duchem Soboru Chalced., po czym został ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTASIOPOLIS (2)

  (Buru-Kalesi w Turcji), Bpstwo w metropolii Trajanopolis (ruiny k. Urumgik) w rzym. prowincji Europa; wymieniane w źródłach od IV do XIII w.; bpi nieznani; od XVII w. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTASIS

  (gr. powstanie, zmartwychwstanie).

  1. Budowla wzniesiona nad grobem i miejscem zmartwychwstania Chrystusa w Jerozolimie z polecenia ces. Konstantyna Wielkiego przez architekta Zenobiusza.

  Miała ona formę konchy skierowanej ku wschodowi ; jej mury z zewnątrz wieloboczne, a wewnątrz półokrągłe, od pn., zach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZJA Św.

  zm. 304 w staroż. Sirmium (dziś Srem-ska Mitrovica w Jugosławii), Męczenniczka z czasów prześladowań za ces. Dioklecjana, czczona niegdyś w dzień Bożego Narodzenia. Relikwie jej przeniósł do Konstantynopola patriarcha Gennadiusz (458-471).

  Rzymski kult A. jest związany z bazyliką położoną u stóp...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZJA

  ur. ok. 1164, zm. po 31 V 1240, Córka Mieszka Starego, prawdopodobnie z drugiego małżeństwa z Rusinka Eudoksją, żona księcia pomorskiego —> Bogusława I. Jej ślub 1177 z Bogusławem I miał na celu podtrzymanie związku polit, z Pomorzem Zach.;

  po śmierci męża i synów, Bogusława II i Kazimierza II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTASIMATARION

  Księga zawierająca melodie do -> troparionów śpiewanych w niedzielnych laudesach i nieszporach w bizant. liturgii. Pierwszymi kompozytorami tych melodii, które zachowały się tylko w rpsach, byli J. Glykys i dwaj Chryzafowie;

  najwyżej oceniane są melodie Piotra z Peloponezu z XVIII w., wyd. 1820 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTASIOPOLIS (1)

  Bpstwa hist, w Azji Mniejszej.

  1. A. in Caria (niezident. miejscowość w pd.-zach. Turcji), bpstwo w metropolii Stauropolis; znani bpi z VI w.

  2. A. in Galatia I —> Sergiopolis.

  3. A. in Galatia II (Beypazarii w Turcji), bpstwo w metropolii Ancyra; do czasów ces. Anastazego I (491-518) nosiło nazwę Lagania;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASARTHA

  (niezident. miejscowość w pobliżu Kinnesrin w Syrii), W VI w. samodzielne abpstwo w patriarchacie Antiochia, w rzym. prowincji Syria I; wzmianka o bpach z V w.; obecnie abpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAMNEZA

  (gr. anamnesis przypominanie, reminiscencja), Występuje jako filoz. teoria poznania oraz teol. interpretacja aktualizowania zbawczych wydarzeń życia Jezusa Chrystusa.

  I. W FILOZOFII POZNANIA — teoria interpretująca poznanie ludzkie wyłącznie jako umysłowy proces przypominania sobie, niezależny od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /11 625

  praca w formacie txt

Do góry