Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ANATEMA

  (gr. anathema przedmiot umieszczony u góry, zawieszony).

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM — W 2 Mch 9, 16 i Łk 21, 5 a. oznacza, podobnie jak w gr. literaturze klasycznej, przedmiot poświęcony bóstwu, zawieszony na ścianach lub kolumnach świątyni w rodzaju chrzęść wotum; poza tym w LXX (Kpł 27, 28-29; Pwt 7, 26;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /5 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANATETARTE

  (niezident. miejscowość w Turcji), Bpstwo w metropolii Stauropolis (Geira, Geyre) w rzym. prowincji Ka-ria; wzmianki o istnieniu bpstwa od IV do XIII w.; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY z SYNAJU Św.

  zm. ok. 700, Teolog i egze-geta. Początkowo przebywał w Jerozolimie, a nast. był -> igu-menem w klasztorze na Synaju; kilkakrotnie (640, 678, 689) odbywał podróże do Aleksandrii, gdzie prowadził teol. dysputy, w których bronił tradycyjnej nauki Kościoła przed atakami nestorianów, monofizytów, monoteletów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY APOKRYZJARIUSZ Św.

  zm. 11 X 666, Kapłan, uczeń św. Maksyma Wyznawcy, —» apokryzjariusz pap. w Konstantynopolu.

  Sprzeciwił się 647 edyktowi Typos ces. Konstansa II, akceptującemu doktryny teol. -> monoteletyzmu, za co został skazany na wygnanie do Trapezuntu (Trabzon w Turcji) i Mesembrii (obecnie Nesebyr w Bułgarii nad M...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZJA ŚWIĘTOSŁAWA

  Rzekomo żona Ziemomysła, matka Mieszka I. Wiadomość o A. znajduje się w odkrytym na pocz. XX wieku w Budzisławiu Kościelnym (pow. Konin) żywocie jej córki Adelajdy-Włodzisławy; autentyczność tego źródła jest kwestionowana;

  główny argument za jego wia-rogodnością stanowiło imię Świętosławy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY BIBLIOTEKARZ

  ur. 817, zm. 879, Antypapież. Na podstawie badań J. Hergenröthera i A. Lapôtre'a przyjmuje się, że A., bibliotekarz Kościoła rzym., jest identyczny z antypap. A. III; wychowany wśród mnichów gr., zdobył rzadką wówczas na Zachodzie znajomość języka greckiego.

  Ok. 847 został kreowany przez pap. Leona IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY I Św.

  Rzymianin, zm. 19 XII 401, papież od 26 XI 399. Podczas swego pontyfikatu zajmował się sporami o prawowierność Orygenesa;

  szczególną troską otoczył Kościół afryk., m.in. upominał bpów, którzy na synodzie w Kartaginie (401) postanowili, aby z powodu braku kleru pozostawiać na dawnych stanowiskach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY STARSZY Św.

  zm. 599, Patriarcha Antiochii. Jako mnich został 559 wybrany patriarchą; przeciwstawiał się ces. Justynianowi I, usiłującemu narzucić doktrynę -> aftarto-doketów; szczodrobliwością naraził się ces. Justynowi II, który 570 skazał go na wygnanie do Jerozolimy; ces. Maurycy, na prośbę pap. Grzegorza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY II

  Rzymianin, zm. 19 XI 498, papież od 24 XI 496. Pontyfikat objął będąc diakonem; okres jego rządów wypełniały nieudane starania o zakończenie schizmy patriarchy Akacjusza;

  A. wysłał w tej sprawie bpów Cresconiusa i Germana do cesarza bizant. Anastazego; w liście stwierdził, że obowiązuje nadal zakaz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZY III

  Rzymianin, papież 911-913. Wyniesienie zawdzięczał książętom Tuskulum; odpowiedź A. na protest patriarchy konstant. Mikołaja, w sprawie zgody legatów poprzednika A., pap. Sergiusza III, na zawarcie czwartego małżeństwa przez cesarza bizant. Leona VI, zaginęła.

   

  Jafi'é I 448; Seppelt H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt

Do góry