Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Opór mnichów

  Na tle biskupów, opowiadających się za uchwałami synodu, nabierał tym jaskrawszych barw opór mnichówi części laikatu. W urzędowej propagandzie przedstawiano ich jako buntowników, którzy broniąnie czci obrazów, lecz własnych interesów, gdyż mnichom przypisywano wielkie korzyści z malowaniaikon i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne

  W 756 roku stało się ono rzeczywistością, obejmując księstwo rzymskie, egzarchat rawenneński i Pentapolis.Książęta z Spoleto i Benewentu oddali się papieżowi w opiekę. Urzędnicy złożyli mu przysięgęwierności, choć nie oznaczało to zerwania prawnej przynależności do cesarstwa. Stefan III i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I FRANKONIA

  Ikonoklazm, zawieszony, lecz nie zakończony, pogłębił przepaść między Kościołem na Wschodzie i naZachodzie, już w pierwszym swoim okresie. Przyczynił się także do tego, że Rzym został usunięty zgreckiego Wschodu, a Bizancjum - z łacińskiego Zachodu. Źródła zmian były jednak liczniejsze i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie longobardzkie

  Longobardowie ze Spoleto i Benewentu okazali pomoc Grzegorzowi II, gdy na polecenie cesarza LeonaIII egzarcha z Rawenny chciał przeprowadzić jego depozycję w Rzymie. Król longobardzki z północnejItalii, Liutprand, który dążył do podboju Spoleto i Benewentu starał się także wykorzystać bunty w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny ikonoklazmu

  Przesada w czci obrazów doprowadziła do powstania legend o cudownych obrazach Chrystusa, namalowanychnie ludzką ręką, o wizerunkach Matki Bożej pędzla świętego Łukasza Ewangelisty, o ikonach,które spadły z nieba, krwawiły, leczyły chorych, wracały umarłym życie. Walka z przesadą doprowadziłado...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Martel i Pepin

  Pepin, zwany Średnim (zm. 714), po złączeniu w swych rękach urzędu majordoma obu królestw frankońskich,Austrazji i Neustrii, rozpoczął dźwigać państwo z upadku, w jakim znalazło się po śmierci dobregokróla, Dagoberta, ostatniego samodzielnego monarchy z dynastii Merowingów. Kontynuował to dziełojego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzenia cesarskie

  Cesarz Leon III, władca silnej ręki, utalentowany wódz i dyplomata, podjął wewnętrzną reformę państwa,której utrwaleniu służył nowy kodeks prawa z 740 roku. W reformie nie pominięto życia kościelnego.Cesarz wezwał ludność już w 726 roku do zaniechania czci obrazów, prawdopodobnie na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona Pepina I

  Posłowie majordoma, opat Fulrad i biskup Burkhard, postawili papieżowi Zachariaszowi pytanie, ktopowinien nosić tytuł królewski, czy marionetkowy władca na tronie, czy faktycznie pełniący władzę majordom.Odpowiedź wypadła na korzyść Pepina, trudniej było mu jednak uzyskać aprobatę zjazdu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsza faza walki

  Cesarz żądał od dygnitarzy duchownych i świeckich, by poświadczyli wyraźnie przyjęcie jego edyktu.Patriarcha Germanos odmówił, został więc zmuszony do abdykacji, a jego urząd objął dotychczasowysynkellos, Anastazy, przychylny kościelnej polityce władcy. Papież Grzegorz III odrzucił edykt na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pepin — Stefan III

  Koronację Pepina wsparł swym autorytetem Zachariasz, liczył więc Stefan III na wdzięczność nowegokróla frankońskiego względem papiestwa. Gdy Aistulf postawił papieżowi w październiku 752 roku ultimatum:uznać jego zwierzchnictwo nad Rzymem i zapłacić do Pawii wysoki trybut, Stefan III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 315

  praca w formacie txt

Do góry