Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ANDRZEJ z RODOS, Andrzej z Pery, Andrzej Chrysoberges OP

  ur. w Konstantynopolu, zm. 1456 na Cyprze, Abp Kolossy (na Rodos). Pochodził z gr. rodziny schizmatyckiej ; po nawróceniu wstąpił do zak. w Pera na przedmieściu Konstantynopola.

  Brał udział w Soborze w Konstancji, pełniąc rolę tłumacza u boku delegatów cesarza bizant., oraz w Soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ RUCZEL z KOŚCIANA

  Syn Jana, żył w XV w., mistrz wydziału artium Akademii Krakowskiej. W 1422 rozpoczął studia na wydziale artium, uzyskując 1445 stopień bakałarza, a 1449 — magistra. Jest autorem kompilatorskich traktatów o treści astron.-filoz. De altitudine mundi oraz De altitudine gloriae mundanae.

  Na szczególną uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ z SANDOMIERZA, Andrzej Rusiniec, Rutheni OP

  Żył na przełomie XIV i XV w., prowincjał od 1397. Przy poparciu bpa wrocł. Wacława, dążył do usunięcia —> walden-sów ze Śląska;

  w oparciu o uprawnienia wynikające z bulli pap. Jana XXII z 29 II 1327 mianował we Wrocławiu pierwszym inkwizytorem Jana Gliwicza;

  1399 uzyskał od królowej Jadwigi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ SZELIGA bp.

  ur. w Wilnie, zm. 1491 tamże. Pochodził ze znanego na Litwie rodu; studiował w Akademii Krak., gdzie uzyskał doktorat z teologii; był kanonikiem kapituły wil.; po śmierci bpa wil. Jana Łosowicza został 1481 jego następcą.

   

  HPP Vin 606; W. Przyalgowski, Żywoty biskupów wileńskich, Ptb 1860, I 64; J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ WASIŁO, Andrzej z Krakowa, Andrzej Polak, Andrzej Wasillo OFM

  zm. 14 XI 1398 w Wilnie, Pierwszy bp Seretu, pierwszy bp wileński. Pochodził z Małopolski; wstąpił do zak., zyskując ok. 1354 sławę jako kaznodzieja na Mazowszu i pogańskiej jeszcze Litwie;

  1371 zosta! bpem nowo otworzonego bpstwa sereteńskiego w Mołdawii dzięki poparciu Elżbiety Łokietkówny, której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ z MALBORKA

  ur. w 2. poł. XIV w., Filozof i teolog. Filozofię studiował na uniw. w Pradze, gdzie 1391 zdobył stopień bakałarza, a 1393 magistra artium;

  od ok. 1399 wykładał na praskim wydz. artium, studiując jednocześnie teologię; 1401 albo 1402 rozpoczął działalność dydaktyczną na Akademii Krak., wydz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ GRZYMAŁA z POZNANIA ks.

  ur. 1425 (?), zm. 1466, Astronom, lekarz. Studia w Akademii Krak. rozpoczął 1442 na wydziale artium, gdzie został 1443 bakałarzem, a 1447 magistrem; na wydziale lekarskim zdobył przypuszczalnie początkowe wiadomości, gdyż doktorat uzyskał na jednym z uniwersytetów wł. (być może w Perugii);

  z prawa kan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ z JASZOWIC

  Żył w XV w., kapelan królowej Zofii, czwartej żony Władysława Jagiełły, pierwszy znany z imienia tłumacz Biblii na język pol. (tzw. Biblia królowej Zofii).

  A. jako tłumacza Biblii wymienił jeden z 5 pisarzy zabytku, ks. Piotr z Radoszyc; drugą wzmiankę o A. przekazał Jan Łasicki, nauczyciel w domu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ z KOKORZYNA ks.

  zm. ok. 1435, Filozof i teolog. Studiował w Pradze; od 1404 wykładał w Akademii Krak. filozofię; od 1406 był dziekanem wydziału filoz.; 1408 przyjął święcenia kapł. i został rektorem Akademii; funkcję tę pełnił jeszcze dwukrotnie, 1426 i 1429.

  Studia teol. rozpoczął w Akademii 1409 i ukończył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDRZEJ z LONGJUMEAU OP

  zm. 1270, Misjonarz. W 1239 przewiózł relikwie korony cierniowej Chrystusa z Konstantynopola do Paryża;

  1245 wyruszył do Persji jako poseł pap. Innocentego IV do wodza Tatarów Ilchi-Chatai w sprawie zwolnienia chrześcijan ; wówczas pertraktował także w sprawie unii z jakobitami i nestorianami ;

  1248 brał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Teobald Dodano /23.05.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt

Do góry