Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ANTEPENDIUM

  (łac. ante-pendere wisieć przed), Ante-pedium (łac. ante pedes przed stopami), do XV w. nazywana również pallium, facies altaris, frontale, ozdobna zasłona od mensy do suppedaneum spełniająca w liturgii rzym. rolę frontu ołtarza.

  Do XI w. a. zastępowała przednia część obrusu ołtarzowego; od XII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANONIMOWE CHRZEŚCIJAŃSTWO

  Teoria interpretująca strukturę procesu zbawienia człowieka nie należącego do chrzęść, wspólnoty religijnej.

  Za punkt wyjścia przyjmuje objawioną prawdę o powsz. woli zbawczej Boga (-> ekonomia zbawienia), urzeczywistnioną w pełni we wcieleniu Syna Bożego i odkupieniu człowieka przez Chrystusa (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /11 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTEQUAM REOS PUNIAT, beatos qui rémunérât

  Hymn brewiarzowy na święto —> Wniebowzięcia NMP, odnaleziony przez H. Kowalewicza (1964) w druk. brewiarzu wrocł. z 1502;

  powstał prawdopodobnie na Śląsku wraz z innymi 3 hymnami maryjnymi o podobnej budowie, z których jeden był znany u dominikanów wrocł. już w XIV w. ; akrostych AMEN nasuwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANONIMOWOŚĆ

  (gr. anonymos bezimienny, nie mający imienia), W literaturze i sztuce — brak danych o autorze wskutek celowego zatajenia imienia bądź jego przeoczenia; w aspekcie socjol. — swoisty zanik indywidualności podmiotów życia społ. w -y społeczeństwie masowym.

  I. W PIŚMIE ŚW. — Zjawisko a., które jest niemal...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /8 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANNUS GRATIAE, annus deservitus

  (łac. annus rok, gratia łaska), Przywilej, na podstawie którego spadkobiercy beneficiata pobierali po jego śmierci dochody z beneficjum, najczęściej przez rok. Instytucja a.g. powstała na Zachodzie w XI w.; w pol. ustawodawstwie synodalnym występuje od XIII w.

  Wg statutów synodalnych gnieźn. abpa Jakuba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOCHIN ANDRIEJ WIKTOROWICZ

  ur. 1874, zm. 1931, Ros. etnograf, poeta, kompozytor i pedagog. Zebrał wiele cennych materiałów folklorystycznych i religioznawczych dotyczących ludności Ałtaju; pozostawione przez A. archiwum obejmuje ok. 10 000 stronic notatek z bardzo bogatym materiałem ilustracyjnym; napisał poematy sceniczne Chan-Erlik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOMIA

  (gr. a nie, nomos prawo) Brak prawa, zaprzeczenie prawa, bezprawie; w filozofii i socjologii brak prawa w ogóle lub odpowiedniego dla danej sytuacji, bądź brak koordynacji lub stan dezorganizacji.

  1. Jako podstawa teorii filozoficznej tzw. anomizmu występuje a. w poglądach J.M. Guyau, negującego potrzebę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANNUS DECRETORIUS

  Rok decydujący, określenie roku 1624, użyte w pokoju westfalskim 1648; oznacza prawne uznanie, obowiązujące także w przyszłości, w krajach niem. z wyjątkiem Austrii, stanu posiadania katolików i protestantów, jaki istniał 1624 w tych krajach, poza drobnymi wyjątkami; zamiast a.d. używano niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANNONA (2)

  (łac. żywność, annona zaopatrywać w żywność; praefectura a., cura a. nadzór nad żywnością), Zaopatrywanie ludności miejskiej w zboże bądź zaopatrywanie armii w żywność. Czynności te wraz z kontrolą rynku zbożowego sprawowali mianowani 45 prz. Chr. przez Cezara edylowie (aediles céñales), a od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANNUA RECOLAMUS sancti Adalberti gaudia

  Najstarsza sekwencja ku czci św. Wojciecha, powstała 1001 w opactwie benedyktyńskim Reichenau na wyspie Jeziora Bodeńskiego, najwcześniejszy tekst poetycki dotyczący Polski; jedyny utwór świadczący o wczesnym, lecz nietrwałym kulcie św. Wojciecha w Niemczech.

  Powstał zapewne z myślą o wykonaniu w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /24.05.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt

Do góry