Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Rechrystianizacja Europy Zachodniej

  We Francji i w innych krajach Europy Zachodniej, obok procesu dechrystianizacji i okresowo silnej kontestacjiczęści duchowieństwa i katolików, nawet integrystycznego, a jak się później okazało schizmatyckiegoruchu arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, występował proces soborowej odnowy katolicyzmu, w tymteż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja Kuby

  Na Kubie walkę rewolucyjną przeciw dyktaturze Fulgencio Batisty y Zaldivara zorganizował Fidel Castro,dawny student prawa w Hawanie, wygnany z kraju za działalność rewolucyjną. W 1956 roku wylądowałna wyspie z partyzantami i przy pomocy Che Guevary prowadził walkę, nie ujawniając zamiaruwprowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie Azji

  Tradycje kulturowe, w tym także religijne, które obok przyczyn politycznych zawsze miały największeznaczenie dla misji katolickich, a w XX wieku dla dziejów Kościoła katolickiego w Azji, sprawiają, że wstatystykach religijnych państw azjatyckich ujmuje się je - poza państwami Środkowego Wschodu - wpięć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /7 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ W PIERWSZYM I DRUGIM ŚWIECIE

  Gdy sobór kończył swą działalność, dorastało nowe pokolenie ludzi, które nie znało drugiej wojny światowejani ogromnego wysiłku włożonego w odbudowę materialną świata po jej zniszczeniach. U tegopokolenia ujawnił się, najsilniej w 1968 roku, kryzys idei. Kościół włączył się w jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunizm Azji

  Chiny i Mongolię łączyło to, że były państwami komunistycznymi. Różniło zaś, że Chiny zerwały zeZwiązkiem Radzieckim, a Mongolia pozostała jego wiernym satelitą. W obu państwach statystyka religijnajest znana tylko z doniesień propagandowych, które podawały, iż w Chinach na 1 mld 61 mln 100tys...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys idei ‘68

  Młode pokolenie w latach sześćdziesiątych uległo buntowi przeciw dotychczasowej kulturze i mentalności,stawiając często ten jeden zarzut, że jest to kultura społeczeństwa konsumpcyjnego. Zaczął się czaskontrkultury i kontestacji, a jego zapowiedzią było pojawienie się w Kalifornii (1964) pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelizacja Oceanii

  Dwa najbardziej chrześcijańskie kraje Oceanii, Australia i Nowa Zelandia wymagały ewangelizacji, a wpewnym stopniu rechrystianizacji. Australia na początku lat osiemdziesiątych na 17 mln 700 tys. ludnościmiała 84,1% chrześcijan. Zelandia zaś na 3 mln 200 tysięcy - 91 procent. W Australii wszakże około...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy charyzmatyków

  O charyzmatach wypowiadał się Sobór kilkakrotnie, mówiąc ogólnie, że są rozmaite dary hierarchiczne icharyzmatyczne. Teologowie uściślili pojęcie darów charyzmatycznych jako darów nadprzyrodzonych,których Chrystus uwielbiony udziela wiernym przez Ducha Świętego w celu wypełnienia określonej służbywe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy Ameryki Łacińskiej

  Stały wzrost demograficzny w większości krajów i podjęcie intensywniejszej chrystianizacji ludnościpoza miastami, zwłaszcza w górach i puszczach, wymagały rozbudowy organizacji kościelnej. Nie wiadomo,w jakim stopniu rozbudowano sieć parafialną, natomiast można stwierdzić, że w każdym kraju,nawet w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność Ameryki Północnej

  Aktywność katolików Ameryki Północnej (Stanów Zjednoczonych i Kanady) w tworzeniu Ruchu OdnowyCharyzmatycznej była częścią wielkiej aktywności Kościoła w obu krajach, choć nie ominął ich kryzys‘68, a kryzys kapłaństwa i życia zakonnego w Stanach Zjednoczonych był szczególnie szeroki i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 112

  praca w formacie txt

Do góry