Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ANTYLOGIA

  (gr. antilogia sprzeczność), W biblistyce określenie przypadku, kiedy teksty Pisma iw. wydają się być z sobą sprzeczne.

  Sprzeczności te mogą być rzeczywiste albo pozorne; rzeczywiste są następstwem zmian, jakim uległ tekst oryginalny lub jego przekład (a. w zakresie danych liczbowych, błędy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYGONA

  Tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa Antigone (443 prz.Chr.) ; w mitologii gr. córka —> Edypa, króla Teb i Jokasty, siostra Ismeny, Eteoklesa i Polinika.

  Była przewodniczką ślepego ojca w jego dobrowolnym wygnaniu; za pogrzebanie brata Polinika, wbrew zakazowi Kreona, władcy Teb, została skazana na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYMATERIA

  (gr. anti przeciw oraz materia), „Rodzaj" materii zbudowanej z -> antycząstek.

  Przez analogię do budowy atomu z cząstek elementarnych, przypuszcza się, iż istnieje możliwość istnienia antyatomu zbudowanego z antycząstek (jądro antyatomu złożone byłoby m. in. z antyprotonów i antyneutronów, wokół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYFONARZE POLSKIE

  Rękopiśmienne, niekiedy iluminowane księgi liturg. z XII-XVIII w. używane w Polsce w kościołach klasztornych, katedralnych i kolegiackich, zawierające teksty i melodie antyfon i responsoriów oficjum brewiarzowego; dotychczas znanych jest ok. 180 a.p., w tym 138 z okresu przedtryd. (do końca XVI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /9 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYFONARZ

  (łac. antiphonale, antiphonarium, liber antiphonariuś), Księga liturg. Kościoła łac zawierająca początkowo —> antyfony mszalne i oficjum brewiarzowego, a od ok. XI w. teksty i melodie antyfon i -» responsoriów oficjum brewiarzowego.

  Powstanie a. poprzedziła reforma pap. Grzegorza Wielkiego zmierzająca do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /3 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYFONA

  (gr. antifonos odpowiadający), Krótki refren (będący niekiedy —> aklamacją) używany w liturgii rzym. i wsch. od poł. IV w., rozpoczynający i końezący psalm (hymn), do X w. powtarzany po każdym jego wersecie (zwrotce); zadaniem a. jest podanie tonacji psalmu oraz — przez podkreślenie jakiejś prawdy wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /3 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYCZĄSTKA

  (gr. anti przeciw), Odpowiednik cząstki elementarnej ( -> materia) posiadający tę samą masę i spin (moment pędu), a różniący się od niej znakiem ładunku elektrycznego i jądrowego.

  Pierwszą a. — pozytron (dodatni elektron) odkrył 1932 w promieniach kosmicznych CD. Anderson; istnienie a. przewidział...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYDIKOMARIANICI

  Właśc. antydikomariamici (od gr. antidikos przeciwnik, wróg i Mariant Maryja), sekta rel. odrzucająca naukę o dziewictwie NMP i zwalczająca jej kult, istniała w IV w. w Arabii. Nazwy a. użył po raz pierwszy św. Epifaniusz, który zwalczał poglądy sekty (PG 42, 700-740);

  powstanie a. miało bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOPATYZM

  (gr. anthropos człowiek, pathos doznanie), Antropomorfizm psychiczny, forma —> antropomor-fizmu mówiąca o uczuciach, pragnieniach i działaniu Boga; posługuje się terminologią i pojęciami zaczerpniętymi z psychologii ludzkiej ; na tej podstawie Biblia mówi, że Bóg się cieszy (Pwt 28, 63), żałuje czegoś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOTEIZM

  (gr. anthropos człowiek, theos Bóg), Doktryna wyjaśniająca genezę religii poprzez deifikację natury i właściwości człowieka, który dokonując -> alienacji siebie, stworzył rzeczywistość transcendentną i zlokalizował w niej swe własne pragnienia, przez co sam stał się przedmiotem religii (homo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt

Do góry