Religia /13 187 prac/

  • Ocena brak

    ANTYPAPIEŻ

    Osoba nieprawnie obrana papieżem w czasie wakansu Stolicy Apost. lub za życia legalnego papieża.

    Poza nielicznymi wypadkami wyboru a. w wyniku nieporozumień dotyczących doktryny i karności kośc, co zdarzało się szczególnie w starożytności chrzęść (pierwszy a. -> Hipolit Rzym.), najczęściej wybór a...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /3 967

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANTYPATIA

    (gr. antipatheia pożądanie przeciwne), Irracjonalna niechęć do określonej osoby lub przedmiotu. A. jest uczuciem zmiennym; może występować od dzieciństwa lub powstać później; rodzi się samorzutnie przy zetknięciu się z pewnymi osobami lub rzeczami bądź na skutek jakichś przeżyć...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /721

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANTYKAMERA PAPIESKA

    Grupa osób z otoczenia pap. bezpośrednio asystujących papieżowi w czasie audiencji i innych uroczystości. W jej skład wchodzą duchowni i świeccy;

    Paweł VI motu proprio Pontificalls Domus z 28 III 1968 wprowadził do a.p. zasadnicze zmiany: określił czas pełnienia urzędu na 5 lat, ustalił, że funkcje...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /566

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANTYMODERNISTYCZNA PRZYSIĘGA

    Przyrzeczenie zobowiązujące do uznawania nauki Kościoła, a odrzucenia tez -> modernizmu, sformułowane przez Piusa X w motu proprio Sacrorum antistitum z 1 IX 1910 (AAS 2(1910) 669-672; BF I 85-95).

    Tekst p.a. zawiera:

    1° aprobatę głoszonych przez urząd nauczycielski Kościoła wszystkich prawd wiary...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /2 826

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANTYKLERYKALIZM

    Postawa sprzeciwu wobec -» klerykalizmu, dążenie do ograniczenia wpływów kleru w życiu społ. i polit. ; potocznie — wrogość, niechęć lub silny krytycyzm wobec kleru.

    Ruchy i tendencje antyklerykalne, występujące w dziejach Kościoła, stanowiły przede wszystkim reakcję na powiązania kleru z...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /9 622

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANTYNOMIA

    (gr. anti przeciw, nomos prawo, zasada), Sprzeczność szczególnego rodzaju, która występuje:

    1° gdy wychodząc z przesłanek, których prawdziwość nie budzi wątpliwości i rozumując w sposób ogólnie uznany za poprawny, dochodzi się do negacji którejś z przesłanek lub do koniunkcji dwu zdań...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /5 190

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANTYKONCEPCJA

    (gr. anti przeciw, łac. conceptio poczęcie), Umyślne zniweczenie potencjalnej płodności jednego lub więcej seksualnych aktów; w szerszym znaczeniu działanie (z użyciem środków techn. lub bez nich), którego celem jest zapobieganie zachodzeniu w —> ciążę.

    Problematyka a. jest jednym z aspektów życia...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /15 622

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANTYNOMISTYCZNY SPÓR

    Kontrowersje w protestantyzmie, toczące się głównie w początkowym okresie reformacji na tle poglądów J. Agricoli, nazwanych przez Lutra —> antyno-mizmem, dotyczące kwestii obowiązywania starotest. prawa mor. i jego głoszenia w Kościele.

    Uczeń Lutra J. Agricola wystąpił 1527 przeciw tezie o...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /4 431

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANTYLE

    Grupa wysp w basenie Morza Karaibskiego; dzielą się na: Wielkie A., pochodzenia kontynentalnego (Kuba, Haiti, Jamajka, Porto Rico) oraz Małe A., pochodzenia wulkanicznego i koralowego (Wyspy Podwietrzne, Wyspy Zawietrzne, Barbados oraz wyspy u wybrzeży Wenezueli).

    Stanowią terytoria niepodległych państw ( -...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /4 780

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANTYLEGOMENA

    (gr. antllegomenos sporny), Nazwa tych ksiąg NT, których natchnienie do IV w. nie było jednomyślnie uznawane (EuzebHist III 25; PG 20,268-272).

    Wśród a. wymieniano wówczas księgi Jk, Jud, 2 P, 2-3 J; w XVI w. a. zaczęto nazywać księgami deuterokanonicznymi, w odróżnieniu od protokanonicznych, których...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /416

    praca w formacie txt

Do góry