Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Chrzest Wiślan

  Z misyjną działalnością Metodego łączy się bardzo złożona sprawa chrystianizacji Wiślan. Jedyna źródłowawiadomość o ich istnieniu i chrzcie znajduje się w Żywocie Konstantyna: pogański książę bardzopotężny siedząc na Wiślicy, urągał chrześcijaństwu i krzywdę mu robił; posławszy ku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMY I RENESANS KAROLIŃSKI

  Karol Wielki uczynił Frankonię silnym państwem przez podbój sąsiednich krajów i przez reformę jejstruktury. Na równej płaszczyźnie stawiał reformę administracji państwa i organizacji kościelnej. Wyrazemtego było posługiwanie się w dziele reformy i działalności wewnątrzpaństwowej monarszymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awarowie i Maurowie

  Lud turecki, spokrewniony z Hunami i Bułgarami, Awarowie mieli swoje państwo na Nizinie Węgierskiej,urządzając stąd w 788 roku napady na Bawarię i Friaul. Karol wyruszył (791) na wyprawę przeciwnim, lecz kryzys wewnętrzny w Frankonii sprawił, że dopiero w 796 roku rozgromił ich potęgę, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitularze Karola

  Działalność prawodawczą swego ojca podjął Karol w drugim dziesięcioleciu rządów, po uporządkowaniunajważniejszych spraw politycznych, w tym także spraw Państwa Kościelnego. Nowe prawa ogłaszał wzarządzeniach, które dzielono na capita, z czego wzięła się łacińska nazwa zbioru zarządzeń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki rekonkwisty hiszpańskiej

  Baskowie, nie chcący zwierzchnictwa frankońskiego i walczący o swoją wolność z hiszpańskimi Maurami,zdołali w 824 roku utworzyć samodzielne królestwo Nawarry pod berłem Inigo II z domu asturyjskiego.Obok Asturii, było to w Hiszpanii drugie wolne, choć maleńkie, królestwo chrześcijańskie.

  Początek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans karoliński

  W organizowaniu szkół ujawniła się wyraźnie zasada Karola, by tworzyć nowe, z wykorzystaniemwszystkiego, co w przeszłości było dobre. W dziedzinie nauki i kultury sięgano aż do antyku rzymskiegoi greckiego, oczywiście na miarę swych możliwości i potrzeb. Jest to więc niewątpliwy renesans, ale owiele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zniszczenia normandzkie i saraceńskie

  Germanowie północni nazwani przez ówczesnych kronikarzy Normanami, zajmowali w VIII wiekuSkandynawię oraz Półwysep Jutlandzki i byli jeszcze poganami. Ich najazdy z wybrzeży Norwegii ogarnęłynajpierw Szkocję i Irlandię. W 793 roku splądrowali Lindisfarne, a w 794 - Jarrow. Na początku IXwieku utworzyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczeni renesansu karolińskiego

  Zasługą Karola było sprowadzenie na dwór uczonych z wszystkich stron królestwa, a nawet spoza jegogranic. Alkuin, najwybitniejszy uczony tego okresu przybył z Anglii, gdzie przez wiele lat był kierownikiemszkoły katedralnej w Yorku. W latach 782-796 pełnił obowiązki kierownika szkoły pałacowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystianizacja Bułgarów

  Kościół na Wschodzie, leczący rany po walce o cześć obrazów, zajął się misjami, lecz mniej z własnejinicjatywy, a bardziej z racji zewnętrznych.

  Do chrystianizacji Bułgarii przyczyniły się polityczne niepowodzenia (865-866) chana Borysa (852-889)w walce z Bizancjum. Prowadząc układy pokojowe z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWRÓCENIA I ZNISZCZENIA

  Misje Kościoła, bardziej teraz popierane przez władców niż w poprzednich okresach, nabrały też większego znaczenia politycznego. Metody nawracania pogan budzą niekiedy zastrzeżenia. W misjach frankońskichnie unika się siły, obok perswazji.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt

Do góry