Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  APOSTOLSKI KRÓL

  Tytuł honor, królów węg., nadany — wg XII-wiecznej legendy — ok. 1000 przez pap. Sylwestra II Stefanowi i jego następcom.

  Z tytułem związany był przywilej używania przy pubi, wystąpieniach krzyża, który nosił przed królem bp, oraz obowiązek złożenia obediencji papieżowi, przyrzeczenia prawowierności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKI SKŁAD WIARY

  Symbol apostolski, Wierzę w Boga, zbiór głównych prawd objawionych, stanowiący krótkie wyznanie wiary chrześcijańskiej.

  1. Nazwa symbol (z gr. symbolon znak rozpoznawczy, skład) na oznaczenie wyznania wiary, wymaganego od przyjmujących chrzest, występuje po raz pierwszy u św. Cypriana (Epist. ad Magnum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /6 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKA STOLICA

  Nazwa najwyższego urzędu w Kościele kat.; w orzeczeniach doktrynalnych oznacza najwyższy —> nauczycielski urząd Kościoła lub —> papieża, w dokumentach prawnych -> papieża lub —> Kurię rzymską.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLINKI

  Stowarzyszenia rel.:

  1. A. Niepokalanego Poczęcia, zał. w Antwerpii 1680 przez A. Baliques (1641-98) i H. Geldropa OFM (zm. 1685), składające się początkowo z 12 osób na wzór 12 apostołów; rozproszone po rewolucji franc. (1789), zdołały się zorganizować na nowo. Początkowo a. opiekowały się chorymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLORUM PASSIO

  Hymn w laudesach uroczystości św. Piotra i Pawła od 1971, utwór św. Ambrożego, używany w niektórych brewiarzach przed wyd. BR z 1568. Przedstawia św. Piotra i Pawła jako naśladowców Chrystusa, podkreślając ich wiarę aż do ofiary życia, która przyniosła im wspólne zwycięstwo;

  Piotra nazywa pierwszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSCY BRACIA, Eremici, Mali Święci

  Kongr. pustelników zorganizowana w XIV w. we Włoszech w celu zwalczania sekty —> apostolików (III). Działali w Księstwie Mediolańskim, w okolicach Genui, w Rzymie, później także w Niemczech;

  na wzór apostołów mieli wspólną własność prywatną; podkreślali znaczenie posłuszeństwa wobec władzy kośc;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSCY OJCOWIE

  Pisarze chrzęść. I i II w. będący w bezpośredniej łączności z apostołami albo związani z nimi bliskością czasu i treścią głoszonej nauki; ich pisma nie są natchnione i nie należą do kanonu NT, ale w Kościele staroż. przyznawano im taką samą wartość jak księgom kanonicznym. Nazwa o.a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /7 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT HIERARCHII

  Wynikający z hierarchicznego kapłaństwa potrójny urząd uczestniczenia i realizowania posłannictwa zbawczego Chrystusa w Kościele.

  A. W NAUCE KOŚCIOŁA — W Kościele pierwotnym istniało przekonanie, że spadkobiercami misji Dwunastu są przede wszystkim i w szczególny sposób ich bezpośredni uczniowie, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /6 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLICY

  Nazwa kilku sekt, głoszących nawrót do zewn. form życia apostolskiego.

  1. A., zw. także apotaktytami, sekta enkratystyczna (— enkratyci), działająca na przełomie III i IV w. w Azji Mniejszej (Frygia, Cylicja, Pamfilia, Pizydia), potępiająca małżeństwo i własność prywatną; a. nie używali wina i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /3 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLAT ŚWIECKICH

  Uczestnictwo świeckich w posłannictwie zbawczym Chrystusa przez realizowanie go w Kościele i w świecie.

  A. W NAUCE i PRAKTYCE KOŚCIOŁA — Świeccy członkowie Kościoła pierwotnego od początku czuli się odpowiedzialni za głoszenie ewangelii (Dz 11,20; 18,24-28); istniała instytucja świeckich apostołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /24 048

  praca w formacie txt

Do góry