Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  APOSTOLSKOŚĆ

  W teologii właściwość Kościoła (obok -> jedności, —> świętości i —> powszechności), która wyraża więź organiczną między Kościołem obecnie istniejącym i Kościołem pierwotnym zał. na fundamencie apostołów (-> Dwunastu); wyjaśnia, że depozyt objawienia Chrystusowego nadal istnieje oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /20 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSTWO CHORYCH

  Stowarzyszenie kat. zrzeszające chorych w celu formowania postawy afirmującej ich -> cierpienie i skłaniającej do włączania go w proces zbawiania świata (por. Kol 1, 24).

  A.Ch. zostało zapoczątkowane przez -> triduum eucharyst. dla chorych, które urządził L.J. Willenborg proboszcz par. Blo-emendaal...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /3 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „APOSTOLSTWO CHORYCH"

  Miesięcznik wyd. 1929-39 we Lwowie, od 1946 w Katowicach. Założycielem i pierwszym red. „A.Ch." był ks. M. Rękas, od 1964 ks. Jan Szurlej.

  Początkowo mies, redagowano w formie listów, po wojnie — w formie artykułów; celem „A.Ch." jest pomoc rel. i mor. chorym oraz włączenie ich w bieżące życie rel., w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

  Błogosławieństwo udzielane w imieniu Chrystusa Mistycznego osobiście przez papieża, jako reprezentanta kolegium apost., lub osobę przez niego upoważnioną; stanowi nie tylko wyraz życzliwości papieża wobec wiernych lub jego modlitwę wstawienniczą, ale przede wszystkim aplikację darów zbawczych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /6 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSTWO MODLITWY

  Zrzeszenie kat., którego członkowie przez codzienne ofiarowanie modlitw, prac, radości i cierpień oraz różne formy nabożeństwa ku czci Najśw. Serca Jezusa włączają się w proces zbawienia świata, zał. i kierowane przez -» jezuitów.

  1. Geneza i organizacja — Z ideą A.M. wystąpił na konferencji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /5 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKIE LISTY, litterae apostolicae

  Pisma wyd. przez papieża jako głowę Kościoła. Początkowo (od listu Klemensa Rzym. do Koryntian ok. 96) La. zawierały zachęty i upomnienia, następnie — pap. akty prawne. Kancelaria pap., wzorowana najpierw na kancelariach cesarzy rzym., z czasem wytworzyła różne rodzaje La.;

  od VI w. na określenie La...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSTWO ŚWIECKICH

  (łac. apostolatus laico-rum), Termin w pol. teologii kat. na oznaczenie szerzenia przez świeckich królestwa Bożego; akcentuje głównie samą czynność apostołowania; przyjął się pod wpływem panującego w Kościele przekonania, że apost. działalność świeckich wypływa jedynie z mandatu hierarchii ( ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKIE SZKOŁY

  Szkoły średnie, przeważnie zak., zakładane dla kształcenia kandydatów na misjonarzy.

  Pierwszą tego rodzaju szkołę założył 1865 w Awinionie jezuita A. de Foresta; następne powstały w Amiens (1868), Turnhout w Belgii (1871), Bordeaux (1872), Dole (1877), Poitiers (1879); także inne zakony i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOŁ (1)

  (od gr. apostello posyłam), Uczeń Chrystusa, członek kolegium —> Dwunastu.

  W gr. literaturze klasycznej i hellenist. apostólos oznacza statek, flotę, admirała, tylko u Herodota (I 21, VI 8) występuje w znaczeniu wysłannik, a u Epikteta (Peri kynismu III 22) wysłannik Boży; w papirusach — list polecający...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /3 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKI DEKRET

  Tekst Dz 15, 23-29 streszczający postanowienia tzw. Soboru —> Jerozolimskiego. Uwalnia chrześcijan nawróconych z pogaństwa od konieczności przestrzegania Prawa Mojżeszowego, z zachowaniem jednak w mocy następujących zakazów (sformułowanych przez Jakuba Apostoła, stąd zw. także klauzulami Jakubowymi): 

  °...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt

Do góry