Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  APROBATA

  W prawie kan. zatwierdzenie osoby lub rzeczy przez kompetentnego przełożonego. Dotyczy:

  1. kaznodziejów — Do nauczania zasad wiary i moralności konieczna jest a. ze strony ord. miejsca; duszpasterze otrzymują ją przez nadanie im urzędu bądź przez —> misję kanoniczną (kan. 1327, 1328); udzielenie a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /3 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APPIANI LUIGI ANTONIO CM

  ur. 22 III 1663 w Dogliani (pn. Włochy), zm. 29 VIII 1732 w Makau (Chiny), Misjonarz.

  W 1687 wstąpił do zak. jako kapłan; był profesorem i ojcem duch. w Kolegium Rozkrzewiania Wiary w Rzymie; 1699 udał się do Chin z misją założenia w prow. Syczuan seminarium dla kleru rodzimego; 1705 był tłumaczem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A PRIORI - A POSTERIORI

  (łac. prior wcześniejszy, posterior późniejszy), Od wcześniejszego — od późniejszego; potocznie: z góry, uprzedzając fakty lub ich poznanie — po fakcie, po poznaniu faktów; epistemologicznie: przeciwstawne typy poznania, zw. inaczej aprioryczne — aposteriorycz-ne.

  Istniały 3 odmienne ujęcia tego, co jest a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOŁOWIE

  Kolegium —> Dwunastu, w znaczeniu szerszym określa także innych jego współpracowników ( —> apostoł).

  I. W NOWYM TESTAMENCIE — Relacje nowotest. o a. podkreślają ich rolę jako patriarchów, sędziów i proroków nowego Ludu Bożego, fundamentu i kolumn Kościoła, świadków nauki i znaków Chrystusa, zwiastunów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /21 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOTEOZA

  (gr. apotheosis ubóstwienie), Uznanie (urzędowym dekretem lub wolą ludu) istoty ludzkiej za boską, przeważnie panującego, np. cesarza, króla, wodza itp. (—s-antro-polatria).

  Apoteozowano głównie hellenist. władców na Bliskim Wschodzie z dynastii Seleucydów (312-64 prz. Chr.), Ptolemeuszów (323-30 prz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOTROPEJE

  (gr. apotropaios odwracający nieszczęście), Wg lud. wierzeń rzeczy i zabiegi odwracające zło i broniące człowieka, bydło, gospodarstwo przed szkodliwym działaniem zmarłych, czarownic, zmór i demonów sprowadzających choroby, klęski żywiołowe, ruinę majątkową i in. nieszczęścia, wobec których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APPIA (Abya w Turcji)

  Bpstwo w metropolii Laodycea (ruiny k. Eski Hisar) w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska; znanych 5 bpów z okresu od V do IX w.; wzmianki o bpstwie do końca XI w.; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „APOSTOŁ WŚRÓD ŚWIATA"

  Popularny kwartalnik teol. o charakterze propagandowym, wyd. w Warszawie 1928-39, poświęcony szerzeniu idei apostolstwa wśród laikatu; organ Współpracowników Apost. Stowarzyszenia Księży Pallotynów, red. przez ks. A. Majewskiego (1928-33), T. Maciora (1934-36), S. Czaplę (1937-39); drukował materiały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKIE WSPÓLNOTY

  Protest, wspólnoty rel. zapowiadające bliskie nadejście końca świata lub dążące do przywrócenia urzędu 12 apostołów oraz zewn. form życia okresu apostolskiego.

  1. Apostolic Christian Church (Nazarean), fröhlichia-nie, wspólnota rel. zał. 1835 w Szwajcarii przez S.H. Fröhli-cha (1803-57), kierująca się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /12 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOŁ (2)

  Druga część NT obejmująca Dzieje apost., Listy apost. i Apokalipsę św. Jana.

  Podział NT na 2 części, tj. Ewangelię i A., znany był już w sta-roż. Kościele w związku z praktyką liturg. 2 czytań w czasie mszy. Perykopy lekcyjne, brane przede wszystkim z Listów Pawła lub Księgi z tymi perykopami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /2 386

  praca w formacie txt

Do góry