Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ARARAT

  (hebr. 'Ararat, w I Qlza 37, 38 'wrrt, W napisach klinowych — Urartu), W ST okolica górska w Armenii nad środk. Araxem, na pn. od Asyrii, oraz nazwa państwa sem. przeżywającego okres świetności w IX-VII w. prz. Chr. (Jr 51, 27). Wg Rdz 8,4 w A. zatrzymała się-> arka Noego; tam również schronili się 2...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARAKIEŁOWICZ GRZEGORZ SJ

  ur. 14 VIII 1732, zm. 15 VI 1798 w Dyneburgu, Filozof. Do zak. wstąpił 1749; wykładał filozofię w kilku kolegiach jez. m.in. w Przemyślu i Lublinie.

  A. napisał m.in. Propositiones selectae ex universa philo-sophia (Prz 1768) oraz De mundi systernale dissertano cosmologica, in qua Copernicani systematis cum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABIA (Płw. Arabski)

  Leży w pd.-zach. Azji, zajmuje 2,7 min km2. Pod względem polit, obejmuje —> Arabię Saudyjską, -> Jemen, —> Jemen Pd., —> Kuwejt, kraje pod protektoratem Wielkiej Brytanii: Bahrajn, Katar, Oman i Oman Traktatowy, oraz tzw. strefę neutralną. Mieszkańcy A. ( —> Arabowie) należą do grupy ludów semickich.

  I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /11 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABIA SAUDYJSKA, Królestwo Arabii Saudyjskiej

  al-Mamlaka al-Arabija as-Saudija, Monarchia absolutna w pd.--zach. Azji na Płw. Arabskim, zajmuje 2,15 min km2 i liczy ok. 7 min ludności.W 750-1258 tereny dzisiejszej A.S. należały do kalifatu bag-dadzkiego.

  Po jego upadku przez wiele wieków nie wytworzył się w głębi Płw. Arabskiego żaden organizm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /2 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AQRA, Akra

  Syrochaldejskie bpstwo w pn. Iraku, sufr. patriarchy chaldejskiego w Babilonii.

  Ok. 1630 istniało w A. bpstwo nestoriańskie. Diecezja utworzona została prawdopodobnie w poł. XVII w.; do 1850 oraz 1895-1910 złączona z bpstwem Amadia; bpem A. był zazwyczaj patriarcha Babilonii;

  od 1947 ma oddzielnego bpa;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APSYDA, absyda

  (łac. apsis, absis, ábsida łuk, zagięcie, zaokrąglenie), Część budowli, dostawiona do szerszego zrębu, wzniesiona na poł. planu koła lub wieloboku, zawsze zasklepiona, otwarta do wnętrza.

  W budownictwie kościelnym a. mieści się: na końcu nawy (na wprost wejścia głównego) lub na końcach —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /5 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AQUAE

  Nazwa wielu staroż. bpstw w Afryce i Europie.

  1. A. Albae in Byzacena (Ain Beida w Tunezji), bpstwo w rzym. prowincji Byzacena; znany jeden bp z V w.

  2. A. Albae in Mauretania (niezident. miejscowość w Algierii), bpstwo w rzym. prowincji Mauretania Sytyfijska; znany jeden bp z V w.

  3. A. in Byzacena (el-Hamma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APT

  Dawne bpstwo franc, powstałe prawdopodobnie w II w. jako sufr. Aix-en-Provence.

  Pierwszym znanym bpem A. był św. Kastor, wymieniony w liście pap. Bonifacego I (13 VI 419); 991 bp Teodoryk erygował w A. kapitułę katedralną, złożoną z 12 kanoników; bpi François de Simiane (1571-87) i Pompée de Perule...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AQU AVIVA CLAUDIO

  ur. 14 IX 1543 w Neapolu, zm. 31 I 1615 w Rzymie, gen. jezuitów.

  Syn księcia Atri; studiował prawo cywilne i kan. w Perugii; był sekretarzem pap. Piusa IV i Piusa V; 22 VII 1567 wstąpił do zak.; po odbyciu studiów teol. był prof, kolegium jez. w Rzymie; 1576 został przełożonym prow, neapolitańskiej, 1579...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /2 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APTATA VIRGO LAMPADE

  Hymn w laudesach na święto Dziewicy od 1971, 5-zwrotkowy, przerobiony z XV-wiecz-nego utworu ku czci św. Agnieszki Aptata Agnes lampade ad nuptias is hodie.

  Przedstawia Dziewicę w chwili wejścia z lampą na gody Króla niebios (Mt 25,1-16), gdzie zaślubiny z nim są nagrodą za czystość i czuwanie; druga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt

Do góry