Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ARCHETTI GIOVANNI ANDREA kard.

  ur. 11 XI 1731 w Brescii (pn. Włochy), zm. 5 XI 1805 w Ascoli (środk. Włochy), Nuncjusz. W 1754 uzyskał doktorat obojga praw na uniw. Sapienza w Rzymie, 1756 został wicelegatem Bolonii, a 18 IX 1775 nuncjuszem w Polsce i tytuł, abpem chalced. ; do Warszawy przybył pod koniec września 1776;

  zwalczał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHINTO FILIPPO abp.

  ur. 3 VII 1500 w Mediolanie, zm. 21 VI 1558 w Bergamo (pn. Włochy), Dyplomata pap., teolog.

  W 1527 był posłem Mediolanu w Hiszpanii, gdzie zaprzyjaźnił się z J. Dantyszkiem, późniejszym bpem warmińskim; 1537 pap. Paweł III mianował A. gubernatorem Rzymu, 1539 bpem Borgo San Sepolcro, 1542 wikariuszem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHETYP

  (gr. archetypos oryginał, dzieło autentyczne), Model, który stanowi prawzór dla urzeczywistnienia dzieła duchowego lub materialnego.

  1. W psychologii — symbole wrodzone, które tkwią, zdaniem CG. -> Junga, w zbiorowej podświadomości psychiki ludzkiej.

  Początkowo określał je Jung jako praobrazy lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIPREZBITER

  (gr. arche pierwszeństwo, presbyter kapłan), Kapłan obdarzony godnością zastępcy bpa w wykonywaniu funkcji liturg. (a. miejski) lub stojący na czele wiejskiego kościoła chrzcielnego (a. wiejski), godność w kapitule (a. kapitulny) oraz tytuł honor. (a. honorowy).

  1. A. miejski (biskupi) — kapłan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /4 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHANIOŁ

  (gr. archangelos), W późnej tradycji judaistycznej (Hengr 20, 7) i w NT (Jud 9; 1 Tes 4,16) nazwa wyższego chóru -> aniołów (I, II), spełniających wobec ludzi nadzwyczajne posłannictwa w historii zbawienia.

  Do a. tradycja chrzęść, zalicza—Gabriela,-> Michała i—> Rafała; wspólne ich święto W liturgii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARBACADAMA

  (niezident. miejscowość w Syrii), Bpstwo w patriarchacie Antiochia w rzym. prowincji Syria; bp A. Pegaz uczestniczył w Soborze Nic, jest to jedyna informacja o tym bpstwie.

   

  H. Geizer, H. Hilgenfeld, O. Cuntz, Patrum nicaenorum nomina, L 1898, LXI 18-19. 65, 84, 102, 124.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA

  (gr. arche początek, logos słowo), Dawniej prehistoria, nauka badająca rozwój kultury na podstawie materiałów, uzyskiwanych zwł. w trakcie prac wykopaliskowych, oraz ustalająca zasady ich zdobywania, gromadzenia i opracowywania. A. ustala chronologię względną znalezisk na podstawie układu warstw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /4 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARBELA (Arbil k. Mosulu w Iraku)

  Dawne bpstwo i metropolia obrządku chaldejskiego. Chrześcijaństwo w A. znane było już na pocz. II w.; za panowania króla pers. Szapura II (309-379) wielu chrześcijan A. poniosło śmierć męczeńską; bpstwo w A. powstało w III w. ; w IV w. złączone z bpstwami Nisibis, Mosulu i podniesione do godności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA BIBLIJNA

  Dział -> archeologii staroż. Wschodu, którego celem jest poznawanie, głównie na podstawie wykopalisk, pomników pochodzących z okresu od patriarchów (XX w. prz. Chr.) do I w. oraz wyjaśnienie w ich świetle przekazów bibl.; do końca XIX w. przez a.b. rozumiano naukę o realiach przekazanych przez Biblię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /6 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARBITRAŻ

  W sądownictwie kośc. i cywilnym postępowanie polubowne, rozjemcze.

  W odniesieniu do niektórych spraw strony procesujące się mogą zawrzeć umowę (tzw. zapis na sąd polubowny), na mocy której spór może być rozstrzygnięty przez jedną lub kilka osób (arbitrów). Zarówno prawo kan., jak i cywilne określają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 309

  praca w formacie txt

Do góry