Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Jan Szkot z Eriugena

  Teolog ten brał udział w dyskusjach o predestynacji, ale jego wpływ na rozwój nauki teologicznej zaznaczałsię w kilku dziedzinach. Pochodził z Irlandii (ur. 810), kierował (od 840) szkołą pałacową na dworzeKarola Łysego, a na polecenie Hinkmara z Reims zajął się zagadnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawy rzymskie

  Po Grzegorzu IV wybrano papieżem Sergiusza II (844-847), dalszego krewnego Stefana V. Miał onkontrkandydata, dlatego szybko przyjął sakrę, nie zważając na postanowienie Konstytucji rzymskiej. CesarzLotar I wysłał więc do Rzymu syna, Ludwika II, i arcykapelana Drago z Metzu, by dopilnowali prawcesarskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformator Benedykt z Aniane (750 - 821)

  Działalność tego reformatora życia zakonnego i kościelnego przypada na czasy Karola Wielkiego i LudwikaPobożnego. Gdy Ludwik został królem Akwitanii, stał się jego doradcą i wywierał decydującywpływ na sprawy kościelne, a nawet państwowe.

  Syn komesa z Maguelone w północnej Francji, który był Gotem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekrety pseudoizydoriańskie

  Najpóźniej przed 865 rokiem, raczej jednak w latach 847-852, powstał zbiór o takiej nazwie w nauce,podający się za dzieło uczonego Izydora z Sewilli (636). Nie Hiszpanię, ani Rzym, lecz Frankonię, adokładniej metropolię Reims, uważa się za kraj powstania tego zbioru, który obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Ludwika Pobożnego

  Na wzór Karola Wielkiego prowadził Ludwik Pobożny reformę państwa i Kościoła. W pierwszym zakresiedziałania był mniej szczęśliwy od ojca, zwłaszcza gdy dopuścił synów w 817 roku do współrządzenia.

  Najstarszy Lotar został z woli Bożej wybrany i koronowany na współcesarza, Pepin otrzymał godność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja rzymska

  Po wznowieniu cesarstwa, pierwszy wybór papieża odbył się, gdy zmarł Leon III (12.06.816). Wybranowówczas Stefana V (816-817), który ograniczył się do zwykłego zawiadomienia Ludwika Pobożnego oobjęciu Stolicy Apostolskiej. Cesarz nie włączając się zbytnio w sprawy Państwa Kościelnego już za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opozycja Wali

  Opat z Korbei, krewny cesarza, stał się przywódcą opozycji z powodów politycznych. Publicznie w 828roku na zjeździe w Aachen wypowiedziała ona swe skargi na sposób rządzenia krajem. Wala krytykowałnie tylko dwór monarszy, ale i kler za brak karności i duszpasterską bierność. Występował przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodki i szkoły w czasie renesansu karolińskiego

  Najwybitniejszym ośrodkiem renesansu był dwór Karola Wielkiego. Jego ojciec upodobał sobie na rezydencjęAkwizgran (Aachen) i uczynił z niego centrum życia intelektualnego i religijnego. Z dworucesarskiego rozchodzili się uczeni po całym państwie. Rozkwit nauki i kultury objął więc szerokie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morawy — Cyryl i Metody

  W 860 roku zjawili się po raz pierwszy pod murami Bizancjum Rusini, otoczyli miasto i splądrowali stolicę.Ocalenie przypisywano cudownej pomocy Najświętszej Marii Panny. Po tym wydarzeniu, cesarstwoi Kościół bizantyjski zwrócili uwagę na ludy nad Morzem Czarnym. Do jednego z nich, Chazarów,wysłano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /7 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory teologiczne renesansu karolińskiego

  W czasach Karola Wielkiego spory nie były wynikiem rozwoju nauk teologicznych we Frankonii, alemiały swe źródło w wydarzeniach poza jej granicami.

  Znany już specyficzny pogląd teologów frankońskich na cześć obrazów, ujawniony w Księgach karolińskich,został wywołany niedokładnym zrozumieniem uchwał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 770

  praca w formacie txt

Do góry