Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  "ARCHIVA ECCLESIAE"

  Rocznik nauk. poświęcony archiwistyce i archiwoznawstwu kośc, wyd. od 1958 w Rzymie.

  Organ międzynar. stowarzyszenia Associazione Archivistica Ecclesiastica, założonego 1956 z inicjatywy G. Mercatiego w celu koordynacji inicjatyw związanych z organizacją zasobów archiwalnych Kościoła;

  w kolejnych tomach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ARCHIWA, BIBLIOTEKI i MUZEA KOŚCIELNE" (ABMK)

  Półrocznik nauk. poświęcony kośc. zbiorom archiwalnym, bibliotecznym i muzealnym w Polsce oraz problematyce hist, o charakterze źródłoznawczym, wyd. od 1959 przez -> Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL w Lublinie. Funkcję redaktora pełni od początku ks. Stanislaw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

  [a.], Zbiory dokumentów i akt dotyczących Kościoła; archiwa administrowane przez Kościół.

  I. DZIEJE 

  1. Wiek XII-XVIII — Na wzór centrali rzym. oraz diecezji i zakonów starszych krajów chrzęść także Kościół w Polsce posiadał od najdawniejszych czasów własne a. przechowywane w katedrach, klasztorach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /42 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIWUM

  (gr. archeion budynek będący siedzibą władzy),

  ° zbiór akt i dokumentów publ., lub prywatnych, głównie rękopiśmiennych, które straciły swą aktualność, ale zasługują na przechowywanie;

  ° instytucja naukowo-usługowa, której zadaniem jest gromadzenie, zabezpieczanie (konserwacja) i udostępnianie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /5 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ARCHIWUM TEOLOGICZNE"

  Kwartalnik, wyd. w Poznaniu 1836-37 w celu kształtowania świadomości rel. w zakresie wiedzy teol. i życia kościelnego.

  Założył je i wydawał ks. J.N. Jabczyński, który wzorował się na rozwiniętym już czasopiśmiennictwie obcojęzycznym, szczególnie niem.; A.T. miało pobudzać rozwój badań teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIDIAKON

  (gr. arche pierwszeństwo, diakonia służba), Godność kośc., od poł. IV w. przełożony kolegium -> diakonów przy katedrze biskupiej. Nazwy a. użył 365 po raz pierwszy Optat z Milęwy (PL 11, 916); w ustawodawstwie synodalnym pojawiła się 400 w aktach synodu hiszp. w Toledo (Mansi 3,1002). Z godności a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIDIAKONAT

  Urząd i jednostka terytorialna dawnej administracji diec., na czele której stał —> archidiakon; nazwa a. na oznaczenie okręgu podległego władzy archidiakona pojawiła się w XI w. we Francji, w XIII w. w Polsce.

  1. W KOŚCIELE POWSZECHNYM

  1. Wiek IV-VII — A. rozwinął się powszechnie zarówno na Wschodzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /21 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIDIECEZJA

  (gr. arche pierwszeństwo, łac dioecesis diecezja), Jednostka terytorialna (-> diecezja) wyższej administracji kościelnej. Geneza a. jest niejasna w związku z niespre-cyzowanym określeniem i zamiennym używaniem pojęć -» arcybiskup i —> metropolita oraz a. i —> metropolia (określenie osobowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEVIANDRYTA

  (gr. 'archimandrites przywódca owczarni, klasztoru), W Kościele prawosł. przełożony większego klasztoru. Nazwa a. pojawiła się w Kościele gr. w V w. ; w aktach Soboru Efes. (431) wymieniony jest a. Bazyli, w Soborze Konstant. (448) wzięła udział znaczna liczba a. ; tytuł a. wymieniają także Epotikon...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHINTO ALBERICO kard.

  ur. 8 XI 1698 w Mediolanie, zm. 30 IX 1758 w Rzymie, Nuncjusz pap. w Polsce. Studiował w Pawii, gdzie 1722 uzyskał doktorat obojga praw; 1724 rozpoczął pracę w Kurii rzym. jako referendarz obydwu Sygnatur; 1730 pap. Klemens XII mianował go wicelegatem Bolonii; 1736 przyjął święcenia kapł., a 1739 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /2 084

  praca w formacie txt

Do góry