Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ARDAGH

  Bpstwo eryg. prawdopodobnie w V w. w Irlandii, należące do metropolii Armagh; św. Patryk miał ustanowić tutaj pierwszym bpem św. Mela, swego ucznia; do XII w. A. było biskupstwem-opactwem; granice diec. określono dopiero na synodzie w Kells (1152);

  podczas prześladowań rel. 1587-1647 oraz 1669-1709 nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARDONA

  Bpstwo hist, we Włoszech, w metropolii Bene-went, wg lokalnej tradycji zał. w pocz. V w. przez bpa św. Leona (stąd katedra pod wezw. Santa Maria di Leone) ; pierwszym znanym bpem A. był Saturnin, który uczestniczył 499 w synodzie rzym.; po 1058 włączono A. do diec. Ascoli Satriano.

   

  Ughelli VIII 225;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARECIBO

  Diec. w Porto Rico eryg. 30 IV 1960 jako sufr. San Juan de Puerto Rico; zajmuje 1320 km2 i liczy 645 000 mieszk., w tym 515 000 katolików, 41 parafii, 139 ośrodków duszpast., 47 księży diec. i 59 zak., 12 domów zak. męskich, 128 zakonników, il domów zak. żeńskich, 152 siostry (AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCYSODALICJA, Archikongregacja, Prima Primaria

  Stowarzyszenie ku czci NMP, macierzyste w stosunku do—> sodalicji mariańskich oraz innych stowarzyszeń rel. kierowanych przez -> jezuitów; utworzone przy gen. kolegium jez. w Rzymie w celu formowania rel. świadomości i postawy apost. katolików.

  1. GENEZA i ROZWÓJ — Pap. Grzegorz XIII na prośbę gen. jezuitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIWUM WATYKAŃSKIE, Archivum (Tabularium) Secret um Vaticanum

  Główne archiwum Stolicy Apostolskiej. Już przed pontyfikatem pap. Innocentego III (1198-1216) istniało archiwum pap., tzw. Scrinium Ecclesiae, które w nast. wiekach rozrosło się do kilku zbiorów przechowywanych w odpowiednich urzędach Kurii pap. ;

  1527 podczas Sacco di Roma zostały one zniszczone, prócz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /7 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCYKAPŁAN

  (gr. arche pierwszeństwo, hiereus kapłan; hebr. hakkohen haggadoï), Kapłan stojący na czele kolegium kapłanów i sprawujący nadzór nad świątynią i kultem; występuje w religiach świata hellenist. oraz w religii mojżeszowej; w NT autor Hbr tytuł a. odniósł do Chrystusa.

  1. W świecie hellenistycznym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /11 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCYBISKUP

  (gr. arche pierwszeństwo, episkopos biskup), Tytuł honor, nadawany od IV w. w Kościele wsch. i od VI w. w Kościele zach. bpom ważniejszych diec. dla podkreślenia ich wyższości w stosunku do bpów mających mniejsze znaczenie.

  Tytuł a. pojawił się w okresie wyodrębnienia się w organizacji diec. —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /3 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHONTYCY

  Sekta gnostycka działająca w III i IV w. w Palestynie i Armenii, pokrewna —> setytom i —> ofitom. Przyjmowali istnienie 7 niebios, nad którymi władzę (z pomocą aniołów) sprawuje 7 książąt (archontes); odrzucali sakramenty św. oraz naukę o powsz. zmartwychwstaniu ciał;

  niektórzy z nich oddawali się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCYKAPŁAŃSKA MODLITWA CHRYSTUSA

  Ostatnia część mowy pożegnalnej Jezusa (J 17) wygłoszonej w Wielki Czwartek w wieczerniku po Ostatniej Wieczerzy; nazwa a.m.Ch., stosowana już w IV w. przez Cyryla Aleks., a nast. w XI w. przez Ruperta z Deutz, przyjęła się powszechnie w XI w. od czasów D. Chytraeusa. Modlitwę tę wypowiedział Jezus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCYBISKUPSTWO

  Termin oznaczający biskupstwo (-> diecezja) wyższego rzędu; używany tak w odniesieniu do godności - arcybiskupa, jak i zarządzanego przez niego terytorium (->- archidiecezja).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /187

  praca w formacie txt

Do góry