Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  „ARGUMENTY"

  Tygodnik społeczno-kulturalny (do 1959 dwutygodnik) wyd. od 1957 w Warszawie przez Stow. Ateistów i Wolnomyślicieli, od 1969 przez Tow. Krzewienia Kultury

  Świeckiej. Zadaniem pisma jest propagowanie światopoglądu materialistycznego oraz krytyka ideologiczna innych poglądów filoz. i rel. ; celem — laicyzacja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGENTYNA, Republica Argentina

  Republika związkowa w pd.-wsch. części Ameryki Pd. ; zajmuje 2 776 700 km2 i liczy 24 min mieszkańców.

  1. Chrystianizacja A. w epoce kolonialnej — Początki chrześcijaństwa w A. wiążą się ściśle z kolonizacją hiszp., rozpoczętą po 1515. Zorganizowane misje chrzęść wśród Indian podjęli 1537...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /12 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARETAS IV (Haritah)

  Król nabatejski (9 prz. Chr. -40), przedtem zw. Eneaszem. Jego córka była żoną Heroda Antypasa, który porzucił ją nast. dla Herodiady; A., mszcząc się, zadał mu 36 klęskę pod Gemala;

  wprawdzie ces. Tyberiusz na prośbę Antypasa polecił Witeliuszowi, rządcy Syrii, przywieźć A. do Rzymu żywego bądź...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGES, Curtea de Arges

  Bpstwo hist, w Rumunii, na Wo-łoszczyźnie, eryg. 9 V 1381 jako sufr. Kalocsa. Mimo wojen Wołoszy z Turkami i walk wewn. miało bpów nieprzerwanie do 1512;

  po długim wakansie bpem został 1591 franciszkanin Bernardo Quirini z Wenecji; jego następca, od 1607, Girolamo Arsengo opuścił A. zniszczone przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARETAS z CEZAREI KAPADOCKIEJ abp.

  ur. ok. 850, zm. po 932. Od Focjusza, którego był uczniem, przejął zamiłowanie do literatury antycznej i wczesnochrześc. ; 901 został abpem Cezarei Kapadockiej;

  zgromadził w swej bibliotece m.in. rpsy Homera (Iliadę), Platona, Lukiana, Euklidesa i apologetów chrzęść; jest autorem komentarza do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGIEL JAN OFMRef

  zm. 4 I 1737 w Krakowie, Kaznodzieja. Do zak. wstąpił 1706; przez kilka lat był misjonarzem w Egipcie; w Polsce szerzył kult męki Pańskiej i nabożeństwo Drogi Krzyżowej; na cmentarzu przy kościele w Bieczu (pow. Gorlice) założył 14 kaplic Drogi Krzyżowej.

   

  ArRefKr: Hypomnena annalium actorum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARETOLOGIA

  (gr. arete dzielność, cnota, logos słowo), Dział etyki i teologii mor., którego przedmiotem jest —>- cnota.

  Początki a. sięgają staroż. kierunków etycznych, zorientowanych antropocentrycznie, i są wyrazem dążeń do ujęcia całości działania ludzkiego i kierujących nim zasad mor. w ramy systematyki;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /8 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGOS (Grecja)

  Bpstwo w metropolii Korynt w rzym. prowincji Peloponez I. ; bpi znani z V-VI i IX-XII w. ; od 1189 gr. metropolia połączona w XV w. z Naupłią; od XIII w. do końca XV w. bpstwo łac; od końca XV w. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AREVALO FAUSTINO SJ

  ur. 23 VII 1747 w Campanario (Hiszpania), zm. 7 I 1824 w Madrycie, Teolog. W 1761 wstąpił do zak.; 1767 został deportowany razem z innymi jezuitami do Włoch; studiował teologię w Bolonii; 1809-14 był konsultorem Świętej Penitencjarii ; 1815 powrócił do Hiszpanii.

  Wydał zbiór wczesnochrześc. hymnów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENT

  (łac. argumentum), Potocznie — twierdzenie (albo fakt) użyte na poparcie lub obalenie czyjejś tezy, racja bądź dowód, uzasadnienie, umotywowanie, —> argumentacja.

  W logice —

  ° zdanie pełniące rolę przesłanki (lub podstawy) w argumentacji,

  ° typ rozumowania lub zabiegu etystycz-nego (-> erystyka),

  °...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /2 963

  praca w formacie txt

Do góry