Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ARKADIUSZ, Flavius Arcadius Pius Felix

  ur. 377, zm. 1 V 408 w Konstantynopolu, Ces. wschodniorzymski.

  W 383 został ogłoszony Augustem; po śmierci -> Teodozjusza Wielkiego w wyniku podziału cesarstwa otrzymał wsch. część imperium; w trosce o czystość kultury wsch.rzym. przeprowadził reorganizację armii, zwalniając ze służby żołnierzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARIUM

  Gr. Agrión, bpstwo istniejące w X-XVI w. na Krecie w metropolii Candia z gr. hierarchią kośc. (bpi nie są znani).

  W 1204 Wenecjanie, którzy zawładnęli Kretą, zmienili nazwę Agrión na A. i wprowadzili łac. hierarchię kośc; znana jest lista łac. bpów A. od XIV do XVI w.; do A. przyłączono 1520 bpstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKADIUSZ PIOTR, Arkudius Petrus ks.

  ur. ok. 1562 na wyspie Korfu, zm. 1633 w Rzymie, Teolog i działacz greckokatolicki. W 1578 udał się do Rzymu, gdzie 1591 ukończył gr. kolegium św. Atanazego, uzyskując doktorat teologii i filozofii i przyjął święcenia kapł.; w tymże roku pap. Grzegorz XIV wysłał go do Polski wraz z bpem łuckim B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARIUSZ

  ur. ok. 256 w Cyrenajce (Libia), zm. 336 w Konstantynopolu, Twórca -> arianizmu. Kształcił się w Aleksandrii, a nast. w syr. szkole Lucjana z Antiochii, skąd przejął zasady -» subordynacjanizmu; 306 przyłączył się do schizmy bpa—Melecjusza z Likopolis, za co został ekskomunikowany przez patriarchę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /2 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKAN

  (arab. filary), W teologii —> islamu 5 głównych warunków prawowierności:

  ° wyznanie wiary (szahada), czyli oświadczenie o istnieniu jednego Boga oraz o boskim posłannictwie proroczym Mahometa;

  ° modlitwa rytualna (sałat) odmawiana w ciągu doby 5-krotnie;

  ° pielgrzymka (ftadżdż) do Kaaby w Mekce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARJAMAN

  (staroind. i staroirańskie Airj'amari), Bóstwo staroind. (głównie wedyjskie) odziedziczone z czasów wspólnoty indo-irańskiej, należące do grupy -> Aditjów, najczęściej wymieniane w Rygwedzie wraz z Mitrą i Waruną.

  W mitologii wedyjskiej A. jest związany przede wszystkim z obrzędem zaślubin; wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKEZYLAOS z PITANY

  ur. ok. 315, zm. ok. 240 prz. Chr., Filozof gr., uczeń perypatetyka Teofrasta w Atenach, a nast. scholarcha (po Kratesie) tzw. średniej —> Akademii Platońskiej, w której zainicjował nurt sceptycki (—> sceptycyzm).

  A. nie zostawił pism; poglądy jego są znane z relacji Diogenesa Laertiosa (Peri bion kai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKA NOEGO

  (hebr. tebah skrzynia, nazwa występująca poza opisem potopu tylko w Wj 2, 3. 5, gdzie oznacza kosz papirusowy, w którym złożono Mojżesza), Wg Rdz 6, 14—8, 19 drewniany dom przystosowany do pływania po wodach potopu.

  1. Znaczenie samego słowa i szczegóły opisu budowy a. wskazują, że nie był to statek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /4 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKONA

  Średniow. gród Słowian na pn. przylądku Rugii, ośrodek kultu —> Świętowita. Znajdowało się tu sanktuarium ku czci tego bóstwa, strzeżone przez stałą załogę 300 wojów, podległą arcykapłanowi; ogrodzenie zdobiły malowane rzeźby; w A. mieścił się także skarbiec Świętowita, będący skarbcem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARISTIUM (prawdopodobnie Caradja Euren w Turcji)

  Bpstwo w metropolii Laodycea Frygijska (k. Eski Hisar) w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska; znani 2 bpi z V i VI w.; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /144

  praca w formacie txt

Do góry