Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ARNOLD z ARNOLDSWELLER Św.

  Żył prawdopodobnie na przełomie VIII i LX w.; znany ze świadectw pochodzących dopiero z XIV w. oraz z legendy (XII w.), wg której był lutnistą ces. Karola Wielkiego i odznaczał się miłosierdziem względem ubogich;

  wspierał jałmużną mieszkańców licznych wiosek w okolicy Arnoldsweiler (Nadrenia)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOLD z BRESCII CRSA

  ur. ok. 1100 w Brescii (Włochy), zm. 1155 w Rzymie, Kaznodzieja, reformator spo-łeczno-kościelny. Studiował w Paryżu pod kierunkiem P. Abelarda; po powrocie do Włoch 1129 przyjął święcenia kapł., po czym wstąpił w Brescii do klasztoru, którego nast. został przełożonym. Pod wpływem —> patarii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOLD GOTTFRIED

  ur. 5 IX 1666 w Annaberg-Bucholz, zm. 30 V 1714 w Perleberg k. Wittenbergi, Duchowny protest., historyk chrześcijaństwa.

  Odbył studia pedagog, w Dreźnie, gdzie pod wpływem Ph.J. Spenera stał się zwolennikiem —> pietyzmu; nast. w Quedlinburgu, gdzie był nauczycielem domowym, zetknął się z radykalnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNIM LUDWIG JOACHIM von, zw. Achim

  ur. 26 I 1781 w Berlinie, zm. 21 I 1831 w Wiepersdorf, Niem. poeta, prozaik i dramaturg. Studiował w Halle i w Getyndze; wspólnie z C. Brentano i J. Görresem wyd. w Heidelbergu „Zeitung für Einsiedler";

  1806-08 przygotował razem z Brentano zbiór dawnych niem. pieśni lud. Des Knaben Wunderhorn, które wywarły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOBIUSZ MŁODSZY

  Żył w V w., egzegeta i polemista.

  Był mnichem afryk. ; ok. 420 uciekł przed Wandalami do Rzymu, gdzie zwalczał naukę św. Augustyna o łasce; jest autorem alegor. Commentarii in psalmos (PL 53, 328-570), Expositiunculae in Evangelium (PL 53, 569-580), krótkich notatek do wybranych tekstów ewangelicznych Mt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOBIUSZ STARSZY

  ur. w Sikka (Numidia), zm. ok. 327, Retor i apologeta wczesnochrześcijański.

  Początkowo był retorem pogańskim i zwalczał religię chrzęść, ale po nawróceniu występował w jej obronie; ok. 311 napisał apologie Adversus nationes (PL 5, 365-1288; fragmenty przełożył A. Bober, Antologia patrystyczna, Kr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOLD I

  zm. 15 I 1211, Bp poznański. Przypuszcza się, że A. był najpierw opatem benedyktynów w Mogilnie, nast. bpem lubuskim (S. Laguna, A. Małecki, J. Umiński), a po śmierci 1196 bpa Mrokaty bpem poznańskim. Wg innych mniej prawdopodobnych hipotez A. był bpem pozn. 1201-10 (E. Likowski, J. Korytkowski) lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOLD

  zm. 1416 w Lubawie, Bp chełmiński. Znany z sympatii dla Krzyżaków; pośredniczył w zawarciu pokoju między Polską a Krzyżakami w Raciążu 1404 i Toruniu 1411;

  1409 wysłał swego delegata na Sobór do Pizy; w końcu lipca 1410, po bitwie pod Grunwaldem, A. wraz z bpami sambijskim Henrykiem i warm. Henrykiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOLD FRANZ XAVER ks.

  ur. 10 IX 1898 w Aichelau (Wirtembergia), zm. 21 I 1969 w Reutlingen, Odnowiciel teologii pastoralnej.

  Po studiach teol. na uniw. w Tybindze pracował w duszpasterstwie par. (1924-28) oraz akademickim (1932-36); doktorat z kat. nauki społ. uzyskał 1934; habilitował się 1936 z teologii mor., a 1937-67 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /4 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNIM BETTINA

  Właśc. Anna Elisabeth, z domu Brentano, ur. 4 IV 1785 we Frankfurcie nad Menem, zm. 20 I 1859 w Berlinie, pisarka niem., siostra poety Clemensa Brentano.

  Po śmierci męża L.J. von —> Arnima (1831) osiadła w Berlinie, uczestnicząc czynnie w życiu lit.; 1835 wydała Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt

Do góry