Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ARSENIUSZ z AUTORIANOS, Autoreianos

  ur. ok. 1200, prawdopodobnie w Konstantynopolu, zm. ok. 1273 na wyspie Proconnes, Patriarcha prawosławny. Był mnichem, igu-menem monasteru Oxeia na wyspie Prinkipos; 1254 ces. Jan III Watatzes wysłał go w poselstwie do pap. Innocentego IV w sprawie unii; 25 XII tegoż roku przyjął święcenia i dzięki ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSENIUSZ z ELASSON

  ur. 1549 w Fesabii (pn-wsch. Grecja), zm. 1626 w Suzdalu k. Włodzimierza, Bp prawosławny.

  Był bpem w Elasson (Grecja); 1585 odbył podróż do Moskwy w sprawie jałmużny dla patriarchy konstant. ; w drodze powrotnej zatrzymał się we Lwowie, gdzie 2 lata uczył języka gr. w szkole brackiej; ułożył też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSAMOSATA

  (prawdopodobnie Koratta przy ujściu rzeki Murat do Eufratu w Turcji), Bpstwo obrządku syr. w metropolii Amida (Diyarbakir) w rzym. prowincji Mezopotamia I; znanych 20 bpów od VIII do końca XII w.; od XII w. niezależna metropolia obrządku ormiańskiego pod nazwą Darmosata.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARON ben JOSEF

  ur. ok. 1260 w Sulchat (Krym), zm. ok. 1320 prawdopodobnie w Konstantynopolu, Filozof i egzegeta karaicki (-> karaimi), filolog hebr., autor hymnów liturg., lekarz.

  Jako gramatyk zasłynął badaniami nad hebr. synonimami i homonimami oraz ustaleniem jednolitej hebr. terminologii gram. ; wyniki prac. filol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSENIANSKA SCHIZMA

  Rozłam w Kościele bizant. w 2. poł. XIII w.

  Przyczyną s.a. było zdeponowanie patriarchy —> Arseniusza z Autorianos; popierająca go część duchowieństwa i wiernych utworzyła niechętne ces. Michałowi VIII i nowemu patriarsze Józefowi ugrupowanie arsenitów, dwór ces. zaś i niektórzy duchowni opowiedzieli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARRAS

  Miasto w pn. Francji, w którym ścięto 4 siostry zak., czczone jako błogosławione, oraz siedziba bpstwa.

  1. Biskupstwo — zostało założone w 1. poł. VI w. jako sufr. Reims (od 1559 sufr. Cambrai, od 1801 Paryża, od 1842 Cambrai). Za założyciela bpstwa uważa się św. Remigiusza, który posłał tam św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARRÉGUI ANTONIO MARÍA SJ

  ur. 17 1 1863 w Pampelunie, zm. 10 X 1942 w Barcelonie, Hiszp. moralista i kanonista. Do zak. wstąpił 1883; po ukończeniu studiów w Rzymie wykładał 1901-14 prawo kan. i teologię mor. w Oña k. Burgos;

  jego podręczny informator dla duszpasterzy i spowiedników Summarium theologiae moralis (Bilbao 1918) miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARS ANTIQUA

  (łac. dawna sztuka), W historii muzyki — okres od ok. 1160 do 1290; termin wprowadzony przez teoretyków z pocz. XIV w. dla podkreślenia różnicy między pierwotną wielogłosowością a osiągnięciami epoki -» ars nova.

  Najważniejszymi ośrodkami a.a. byly: opactwo St. Martial w Limoges (XII w.) i Szkoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNULF Św.

  ur. ok. 582 prawdopodobnie w Lay-Saint-Christophe k. Nancy, zm. w pobliżu Remiremont (Wogezy).

  Pochodził z rodu rycerskiego; służył w armii Teodeberta II króla Austrazji (—> Frankowie); powołany został na dwór Teodeberta II, gdzie do 612 zarządzał dobrami król. ; A. był protoplastą dynastii ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARS MORIENDI

  (łac. sztuka umierania), Gatunek lit. rozpowszechniony w piśmiennictwie rel. późnego średniowiecza. Były to zbiory myśli o treści ascet. służące do przygotowania się człowieka na przyjście śmierci ; dostrzegano w nich wpływ przypisywanego Anzelmowi z Canterbury dzieła Admonitlo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /3 309

  praca w formacie txt

Do góry