Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ARUSHA

  Diec. w Tanzanii eryg. 1 III 1963 jako sufr. Dar es-Salaam; zajmuje 65 000 km2 i liczy 312 332 mieszk., w tym 12 350 katolików, 10 parafii, 52 stacje mis., 1 ksiądz diec. i 19 zak., 23 zakonników, 4 siostry (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTYKUŁY FUNDAMENTALNE WIARY

  Konieczne do zbawienia prawdy objawienia chrzęść, w przeciwieństwie do drugorzędnych; wyodrębniane od XVI w. w celu znalezienia wspólnej bazy doktrynalnej dla wszystkich wyznań chrzęść, jako punkt wyjścia do zjednoczenia, przyjmowane przez wielu teologów protest. ( —> hierarchia prawd wiary).

  A.f.w. po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /5 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTYKUŁY ORGANICZNE

  Zbiór 77 ustaw państw, dotyczących Kościoła we Francji, ogłoszonych 18 IV 1802. A.o. wydał jako załącznik do konkordatu zawartego między Stolicą Apost. i Republiką Franc, ówczesny konsul Napoleon Bonaparte, który chciał przez to wywołać wrażenie wśród katolików franc, jakoby i A.o. były wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /3 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARUA

  Diec. w Ugandzie eryg. 23 VI 1958 jako sufr. Kampali; zajmuje 15 500 km2 i liczy 550 542 mieszk., w tym 334 383 katolików, 26 parafii, 369 ośrodków mis., 18 księży diec. i 52 zak., 5 domów zak. męskich, 102 zakonników, 16 domów zak. żeńskich, 76 sióstr (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTYKUŁ WIARY

  Termin w teologii scholast. na oznaczenie prawd wiary zawartych zwł. w —> Apostolskim składzie wiary.

  Określenie a.w. nie ma dotąd ustalonego i powszechnie przyjętego znaczenia; wielcy scholastycy (Albert Wielki, Bonawentura) rozumieli przez a.w. główne prawdy objawione; niektórzy (np. Ryszard ze Św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTES LIBERALES, disciplinae liberales

  Gr. eleutheria mathemata, sztuki lub nauki wyzwolone; nazwa określająca wytworzony w staroż. Grecji, przejęty przez Rzymian i rozpowszechniony w średniowieczu, system wyższego, ogólnego wykształcenia, uznany za godny samodzielnego i wolnego mężczyzny. Wczesne chrześcijaństwo (Klemens Aleks., Orygenes)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTHESIA

  Bpstwo łac. w patriarchacie antioch., zał. ok. 1100 przez krzyżowców po zdobyciu fortecy Artah (obecnie Dejirmen Kardżi, 16 km na wsch. od Jeziora Antioch. w Syrii), która była „przedmurzem Antiochii".

  Pierwszym bpem A. był Bernard z Walencji (konsekrowany 1100 przez patriarchę Jerozolimy Daimberta)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTOMIUSZ PIOTR, zw. Krzesichleb

  ur. 26 VII 1552 w Grodzisku Wlkp., zm. 2 VIII 1609 w Toruniu, Pol. kaznodzieja i pisarz luterański. Odbył liczne podróże po Europie jako nauczyciel rodziny Ostrorogów.

  W 1577 rozpoczął studia na uniw. wittenberskim; w nast. roku powrócił do kraju; był kaznodzieją w Warszawie (1578-81); 1585 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTOTYRYCI

  (artos chleb, tyros ser), Rygorystyczna sekta wczesnochrześc. z III w. wyłoniona z —> montanizmu. Działała w Azji Mniejszej, głównie w Galacji;

  do eucharystii a. używali chleba i sera; poglądy ich nie są bliżej znane, przypuszczalnie niewiele odbiegały od montanizmu; por. Epifaniusz, PG 41, 880;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTUS, Artur

  Legendarny król Celtów, wódz w walce z najazdem germańskim (V-VI w.), bohater legend celt., centr, postać cyklu romansów popularnych w średniow. Europie, stanowiących później temat różnorodnych opracowań literackich.

  Liczne wersje romansów arturiańskich mają podobny schemat tematyczny: A. najdzielniejszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /5 430

  praca w formacie txt

Do góry