Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ASCETYKA

  (od gr. askesis ćwiczenie, asceza), Nauka o ascezie, dział teologii zajmujący się kształtowaniem duchowej postawy chrześcijanina, tradycyjnie wiązany z —> mistyką, współcześnie (zwł. po Soborze Wat. II) wchodzący w skład teologii - duchowości rel.; terminem a. po raz pierwszy posłużył się w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /16 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASGARD

  W mitologii germ, trzecia, najwyższa sfera świata nadziemskiego, święta siedziba bogów -> Azów, mieszkających tutaj we wspaniałych pałacach; najokazalszy, zw. —y Walhalla, posiada -> Odyn.

  Oprócz Azów w A. mieszkają polegli wojownicy przeniesieni przez walkirie, posłanniczki Odyna, do Walhalli, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCEZA

  (od gr. askesis ćwiczenie, od askein obrabiać, kształtować, ćwiczyć), Trud (duchowy lub fiz.) podejmowany przez człowieka dla osiągnięcia doskonałości mor., zjednoczenia z Bogiem i zbawienia przez opanowywanie namiętności, samozaparcie, ograniczanie potrzeb życiowych, wyrzekanie się przyjemności i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /64 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASHAB, sahaba

  (arab. towarzysze), W islamie współpracownicy Mahometa.

  Początkowo a. nazywano najbliższych towarzyszy Proroka, później wszystkich mających z nim choćby jednorazowy kontakt, a zwł. mieszkańców Mekki nawróconych na islam; do a. zaliczano także prawowierne ginny (zapewne plemiona pustynne); ostatnim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCHAM ROGER

  ur. ok. 1515 w Kirby Wiske (Yorkshire), zm. 30 XII 1568 w Londynie, Ang. humanista i pedagog.

  Studiował w Cambridge, gdzie ok. 1540 rozpoczął wykłady języka gr.; 1548 został nauczycielem księżniczki Elżbiety, późniejszej królowej; był sekretarzem królowej Marii Tudor, a nast. Elżbiety.

  W traktacie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASAM

  Bracia, niem. architekci i artyści dekoratorzy doby późnego baroku;

  COSMAS DAMIAN, ur. 28 TX 1686 w Benediktbeuern, zm. 11 V 1739 w klasztorze Weltenburg, znany przede wszystkim jako malarz fresków;

  EGID QUIRIN, ur. 1 IX 1692 w Tegernsee, zm. 29 IV 1750 w Mannheim, przede wszystkim rzeźbiarz i sztukator.

  A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTOTELIZM

  Metody, zasady, teorie i problemy kształtujące w sposób istotny systemowo-metafizyczny i nauk. profil doktryn —> Arystotelesa; w znaczeniu szerszym — dzieje doktryn Arystotelesa w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych.

  I. STAROŻYTNOŚĆ — A. rozwijał się początkowo w —> Liceum; bezpośredni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /20 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTYDES z ATEN

  Żył w II w., apologeta wczesno-chrześc, autor najstarszej zachowanej apologii chrześcijaństwa. Według EuzebHist (4, 3, 3) i Hieronima (De viris illustr., 20; Ep. 70) A. wręczył ją ces. Hadrianowi podczas jego pobytu w Atenach;

  pismo to zaginęło i dopiero -> mechitarzyści weneccy odnaleźli jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTYN ALEKSY, Ansíenos Aléxios

  Żył w XII w., kanonista bizantyjski. Grek z pochodzenia; studiował gramatykę, retorykę, prawo, filozofię i teologię; początkowo był sędzią, ale wezwany do Konstantynopola przez ces. Jana II Kom-nena, przyjął wyższe święcenia i pełnił urząd wielkiego ekonoma oraz nomofilaksa (kustosza) kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARZEN, Arzón

  Od 430 stolica biskupia Armeńczyków i Syryjczyków, wchodząca w skład eparchii Nisibis.

  Ok. 616 bp Stefan podpisał tu list katolikosa Komitasa do jakobitów w Persji; wg relacji patriarchy syryjsko-jakobickiego Michała, w okresie od końca VII do końca XII w., w A. zasiadało 18 bpów syr.;

  bp Gabriel z A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt

Do góry