Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ASTERIUSZ SOFISTA

  zm. ok. 345, Retor i pisarz ariań-ski. Pochodził z Kapadocji; był uczniem Lucjana z Samosat, przyjacielem Ariusza i propagatorem —> arianizmu (Atanazy, Epist., PG 26, 713); na skutek prześladowań chrześcijan za ces. Maksymiana odstąpił 305 od wiary, lecz potem nawrócił się;

  po Soborze Nic. zerwał ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASTI

  Bpstwo w pn.-zach. Włoszech powstałe w końcu III w. jako sufr. Mediolanu, od 1803 Turynu. Pierwszy znany bp A. Pastor uczestniczył 451 w synodzie mediolańskim; w IX i X w. bpi w A. sprawowali również władzę świecką. Do najwybitniejszych należą Bruningus (936-966) i Roso (967-990).

  Terytorium diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASSUNT HYACINTHENA FESTA SOLLEMNIA

  Hymn brewiarzowy na jutrznię ku czci św. Jacka Odrowąża.

  Powstał w środowisku domin, poza Polską; odnaleziony w XVI-wiecznych uzupełnieniach antyfonarza domin, z XIV w. z klasztoru św. Katarzyny k. Metzu; rps przechowywany jest w Bibliotece Wat. wraz z hymnami -> Vocibus caelum resonat canoris i —> Lucern...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASSIS

  Diec. w Brazylii, eryg. 30 XI 1928 jako sufr. Bo-tucatu; zajmuje 12 707 km2 i liczy 380 000 mieszk., w tym 360 000 katolików, 23 parafie, 105 ośrodków duszpast., 9 księży diec. i 30 zak., 3 domy zak. męskie, 35 zakonników, 15 domów zak. żeńskich, 85 sióstr (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASSUMPTUS HOMO

  Termin określający miejsce natury ludzkiej w strukturze unii -> hipostatycznej Chrystusa. Krańcowe koncepcje teol. upatrują całkowitą zależność ludzkiej natury Chrystusa od jego osoby boskiej lub przyznają tej pierwszej psych, autonomię.

  Szczególną odmianę doktryny posługującej się pojęciem a.h...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /4 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASSEMANI, as - Simani

  Rodzina katolicko-maronicka, pochodząca z Libanu, której kilku członków, przebywających w XVIII w. w Rzymie, zasłużyło się w badaniach nad historią literatury i liturgii wschodniej.

  1. GIUSEPPE SIMONE abp, ur. 27 VII 1687 w Hasrunie k. Try-polisu (Liban), zm. 3 1 1768 w Rzymie. Kształcił się w kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /3 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASOCJACJONIZM

  Kierunek w psychologii wyjaśniający psych, życie człowieka za pomocą asocjacji (kojarzenia) prostych elementów, wrażeń i wyobrażeń.

  Idea asocjacji i jej prawidłowości wystąpiła już u Arystotelesa, później u R. Descartes'a, T. Hobbesa, B. Spinozy, mimo że termin „asocjacja" wprowadził dopiero J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /4 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A SOLIS ORTUS CARDINE

  Hymn w laudesach uroczystości -> Bożego Narodzenia, akrostychiczny utwór -> Sedu-Iiusza (zm. ok. 430) liczący 7 zwrotek, w BR 1641 nieco zmieniony, w XVIII w. w wielu nowych wersjach (jego dalszy ciąg stanowi hymn -> Hostis Herodes impie).

  Treścią hymnu jest wezwanie ludzkości do śpiewu na cześć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASPEKT

  (łac. aspicio patrzę, oglądam, aspectus rzut oka, widok), Postać, ujęcie, wzgląd, z którego coś się ujmuje.

  W filozofii: w sensie podmiotowym — punkt widzenia, sposób ujęcia przedmiotu; w sensie przedmiotowym — to, co ujęte z pewnego punktu widzenia, strona przedmiotu.

  Wg E. Husserla — wygląd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASSAROTTI OTTAVIO GIOVANNI BATTISTA SchP

  ur. 25 X 1753 w Genui, zm. 24 I 1829 tamże, Twórca wł. szkoły głuchoniemych. Do zak. wstąpił 1771; wykładał filozofię i teologię w szkołach prow, liguryjskiej ; głównie poświęcał się nauczaniu głuchoniemych; 1802 założył w Genui Istituto dei Sordomuti, wspierany przez Napoleona i króla Sardynii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt

Do góry