Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ATARAKSJA

  (gr. ataraksia obojętność, spokój, od a nie, brak i taraksis nieład, zamieszanie), Idea spokoju i szczęścia osiąganego przez wypracowanie pełnej harmonii władz duchowych (Platon), opanowanie uczuć i pożądań (Arystoteles) lub ich wykorzenienie (cynicy).

  Wyraz a. został użyty po raz pierwszy przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENY, Athenai

  Stolica Attyki, od 1835 Grecji i siedziba abpstwa kat. i prawosławnego.

  I. MIASTO — Kolebką był Akropol (wyszogród, polis, gród) ; od XXX w. prz. Chr. A. były osadą rolniczą, od XIV w. warowną siedzibą król. z kultem bogini pałacowej i związanego z nią demona wegetacji, węża Erechteusza, od VIII w. po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /12 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATARGATIS

  (pochodzenie i znaczenie słowa nie znane), Syr. bogini płodności, ziemi i życia oraz matka przyrody (—> agrarne religie), ludzi i bogów; jej atrybuty: snop zboża lub ryba; małżonkiem A. był Adonis.

  Miała duże znaczenie, zwł. na Bliskim Wschodzie i Mezopotamii, dopiero po VI w. prz. Chr., kiedy kultura...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATEOGRAFIA

  (a przeczenie, theos bóg, grafein pisać), Nazwa utworzona przez A. Nowickiego na określenie działu piśmiennictwa, którego przedmiotem jest badanie odbicia ate-izmu w świadomości ludzkiej i sposobu recepcji dzieł ateistycznych oraz echa działalności ateistów;

  stąd ateografem nazywa Nowicki każdego autora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATEIZM

  (gr. a przeczenie, theos Bóg), Doktryna lub egzystencjalna postawa człowieka wyrażająca negację Boga; w aspekcie filoz. — zaprzeczenie istnienia Boga; w aspekcie teol. — osobowe zerwanie z Bogiem i cofnięcie aktu zaufania wobec niego; w aspekcie religioznawczym — absencja kultu rel.; w aspekcie psychol. —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /46 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENA, Pallas, Dziewczyna

  Gr. bogini wzgórz zamkowych, opiekunka królów i bohaterów, a z czasem również państw (zwł. Aten, którym dała nazwę), źródło mądrości praktycznej i sprawności rzemieślniczych, jedno z 12 głównych bóstw olimpijskich (—y Olimp).

  1. Wierzenia i kult — Egejską poprzedniczką A. była, z jednej strony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /7 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENAGORAS I, Aristokles Spirou

  ur. 25 III 1886 w Wasilikon (prow. Janina, pn.-zach. Grecja), zm. 7 VII 1972 w Stambule, Abp Konstantynopola i prawosł. patriarcha ekumeniczny.

  Po studiach 1903-10 w prawosł. Akademii Teol. w Chalkis został mnichem; 1910 wyświęcony na diakona, pełnił różne funkcje w diec. Pelagonija (Jugosławia)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /5 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATANAZY WIELKI Św. bp.

  ur. ok. 295 w Aleksandrii, zm. 2 V 373 tamże, Ojciec i doktor Kościoła, teolog i pisarz.

  I. ŻYCIE — Pochodził z rodziny chrzęść.; przez pewien czas żył w odosobnieniu na Pustyni Egip., gdzie nawiązał kontakt ze św. -> Antonim Pustelnikiem, którego nazywał swoim mistrzem; 319 przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /11 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENAGORAS z ATEN

  Żył w II w., apologeta i teolog. Pochodził z rodziny pogańskiej; pod wpływem lektury Pisma iw. został chrześcijaninem.

  Zachowały się w całości 2 dzieła A. : Presbeia perì christianon (PG 6, 889-972) — apologia skierowana 177 do ces. Marka Aureliusza i ces. Kommodusa, w której zwalczał stawiane przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATAR

  (nowopers. atesz ogień), W -> zaratusztrianizmie jeden z głównych —> jazatów, syn Ahura Mazdy, patron 9 dnia oraz 9 miesiąca, odpowiednik ind. -> Agni. A. jako zwycięzca demonów walczy z—> Ażi Dahaką; jest dawcą powodzenia, długiego życia, godności i potomstwa. Wcieleniami A. są m.in. Apam Napat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt

Do góry