Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AUCH

  Abpstwo w pd.zach. Francji. Bpstwo A. powstało prawdopodobnie już w V w.; pierwszym znanym bpem był Nicetas, wymieniony w aktach synodu w Agde (506).

  Bp Ayrard otrzymał 879 od pap. Jana VIII uprawnienia metropolity po zniszczonym w tym czasie przez Normanów abpstwie Eauze. W poł. XIII w. abpi A. używali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUCKLAND

  Diec. w pn. Nowej Zelandii eryg. 1848 jako sufr. Wellington. W 1838 działalność mis. podjęli tu maryści, którzy 1850 przekazali zarząd diecezji klerowi diec, pracę wśród Maorysów przejęli 1888 misjonarze z Mili Hill.

  A. zajmuje 65 816 km2 i liczy 1 min mieszk., w tym 176 197 katolików, 102 parafie, 109...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUCTOR BEATE SAECULI

  Hymn nieszporny na uroczystość Serca Jezusowego od 1765 (w BR 1856 na jutrznię). Hymn przedstawia miłość Syna Bożego (Bóg z Boga, Światłość ze Światłości), która stanowi zarówno motyw stworzenia świata, jak i wcielenia (nowy Adam); miłość ta otworzyła zdrój odkupienia w zranionym włócznią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUCTOR PERENNIS GLORIAE

  Hymn w dziennym oficjum czytań na soboty (I i III serii) tygodni zwykłych w LH 1971, pochodzący z XVIII w. (PL 86, 937), rozszerzony do 6 zwrotek.

  Treścią jest symbolika soboty : po doczesności zamkniętej w cyklu 7 dni, nastanie „dzień ósmy", gdy Zbawiciel da ufającym mu miejsce „po swej prawicy", aby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUCTOR SALUTIS UNICE

  Hymn nieszporny na Wielką Sobotę w LH 1971, utwór z X w., w niektórych dawnych brewiarzach na jutrznię wielkiego postu lub okresu męki Pańskiej.

  Autor przedstawia Chrystusa jako zwycięskiego Króla i Zbawiciela, który pokonał śmierć i udziela swego życia; chociaż został złożony do grobu, wyprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATTYK, Attikos

  ur. w Sebaście (Armenia), zm. 10 X 425 w Konstantynopolu, Patriarcha.

  Wykształcenie filoz. zdobył w klasztorze w Sebaście; pod wpływem bpa Eustachego zbliżył się do —> macedonianizmu, z którym jednak zerwał po osiedleniu się w Konstantynopolu ; lekturą uzupełnił wykształcenie, a dzięki zdolnościom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /2 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDI BENIGNE CONDITOR

  Hymn nieszporny na niedziele wielkiego postu, przypisywany pap. Grzegorzowi Wielkiemu (PL 78, 849-850).

  Autor wyraża ufność, że Bóg Stwórca, znając słabość ludzkiego serca, okaże przebaczenie powracającym do niego wśród łez żalu i 40-dniowego postu, gdy wyznają swe grzechy i poproszą o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUBIGNÉ THÉODORE AGRIPPA d'

  ur. 8 II 1552 w Saint Maury (Francja), zm. 29 IV 1630 w Genewie, Franc, poeta i historyk.

  Pochodził ze szlachty hugenockiej, wychowany w fanatycznej nienawiści do katolicyzmu; uczestniczył w toczących się wówczas we Francji wojnach rel., będąc osobistym współpracownikiem przywódcy partii protest. Henryka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATTON, Atto Św.

  ur. ok. 1070, zm. 1155 w Pistoi (Włochy). Ok. 1100 jako kapłan wstąpił do zak. wallombrozjanów w Vallombrosa (Włochy), gdzie ok. 1106 został opatem; 1127-33 był gen. zakonu; założył nowe klasztory: św. Donata in Borgo w Sienie i w Torre Trentina w diec. Kremona;

  1134 został bpem Pistoi; opiekował się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATTUDA (ruiny k. Asarköy w Turcji)

  Bpstwo w metropolii Hierapolis (Pamukkale) w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska II; bpi znani z V, VII i IX w.; od 1898 bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt

Do góry