Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AUGUSTIANKI

  Żeńskie zak. i zgrom, oparte na regule św. Augustyna, prowadzące życie kontemplacyjne bądź czynne z klauzurą dostosowaną do celu szczegółowego danego zgrom, lub zak.; w sensie ścisłym nazwa ta przysługuje a. agregowanym do zak. augustianów-eremitów lub przez nich zakładanym oraz a. szpitalnym, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /12 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

  Zakon zał. 1256 we Włoszech przez pap. Aleksandra IV w wyniku złączenia kilku kongr. pustelniczych, oparty na regule św. Augustyna; ma na celu pracę duszpast. i mis., podejmuje także działalność nauk.; od 1303 zak. żebrzący.

  I. GENEZA i DZIEJE — Geneza a. wiąże się z ruchem eremic-kim ( -> eremici)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /36 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUST III z dynastii Wettinów

  ur. 17 X 1696 w Dreźnie, zm. 5 X 1763 w Hubertusburgu, Syn A. II i Krystyny Eber-hardyny Hohenzollern, córki margrabiego Bayreuth; od 1733 elektor saski (jako Fryderyk A. II) i król polski. W 1712 A. złożył potajemnie wyznanie wiary w Bolonii przed jezuitą Giovannino B. Salerno, a 1717 w Wiedniu publicznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /3 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUST OKTAWIAN, Caius Julius Caesar Octavianus Augustus

  ur. 23 IX 63 prz. Chr. w Rzymie, zm. 23 VIII 14 po Chr. w Noli, Pierwszy ces. rzymski.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — A. usynowiony testamentem Cezara i mianowany jego spadkobiercą, otrzymał 7 I 43 prz. Chr. od senatu imperium, tj. dowództwo nad wojskiem, 19 VIII tegoż roku został konsulem, a w listopadzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /12 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTI FRIEDRICH ALBRECHT, Josua ben Abraham Herschel

  ur. 30 VI 1691 we Frankfurcie nad Odrą, zm. 13 V 1782 w Eschenberge, Pastor ewang. i egzegeta. Pochodził z rodziny żyd.; studiował w Brześciu Litew. i Stambule;

  w czasie podróży do Palestyny dostał się do niewoli tur.; po wykupieniu z niej kontynuował studia w Pińczowie, Krakowie i Pradze; nast. udał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTI JOHANN CHRISTIAN WILHELM

  ur. 27 X 1772 w Eschenberge, zm. 28 IV 1841 w Koblencji, Niem. teolog ewang. i archeolog. Studiował na uniw. w Jenie, gdzie 1800 został prof, języków wsch.; 1812 podjął wykłady z teologii we Wrocławiu, 1819 na uniw. w Bonn, którego dwukrotnie był rektorem; 1835 został radcą konsyst. w Koblencji; wraz z W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTIANIE

  Zakony męskie oparte na regule św. Augustyna (-> Augustyna reguła); należą do nich —> augustia-nie-eremici, —> kanonicy regularni św. Augustyna, — asumpcjo-niści; w szerszym znaczeniu także -> dominikanie, —> serwici, —> bonifratrzy, ~» templariusze i in.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUROWIE

  Kolegium kapł. w Rzymie, pochodzenia etruskiego, powołane rzekomo przez Romulusa lub Numę dla odprawiania uroczystych modłów za pomyślność państwa, odmawiania modlitw o dobre zbiory, poświęcania świątyń, wprowadzania w urząd, przede wszystkim jednak dla interpretowania wróżb na podstawie obserwacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUST II z dynastii Wettinów

  ur. 12 V 1670 w Dreźnie, zm. 1 II 1733 w Warszawie, Syn elektora saskiego Jana Jerzego i Anny Zofii księżniczki duń.; od 1694 elektor saski (jako Fryderyk August I zw. Mocnym), 1697-1706 i od 1709 król polski.

  Dążąc do zdobycia korony pol., zastrzeżonej prawnie dla katolika, złożył 2 VI 1697 w Baden k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /3 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGER, Augerius EDMOND SJ

  ur. 1530 w Alleman (Francja), zm. 31 I 1591 w Como (Włochy). Studiował w Collegium Romanum, gdzie nast. wykładał poetykę i retorykę; 1559 został posłany do pd. Francji dla zwalczania kalwinizmu;

  głosił kazania, zakładał kolegia, wreszcie został przełożonym nowej prowincji zak. Guyenne; od 1575 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt

Do góry