Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Pogaństwo Polan

  Religia pierwotna plemion w państwie Mieszka I nie posiada dokumentacji źródłowej i jest znana fragmentaryczniez analogii, wziętej z pogańskich wierzeń Słowian na Pomorzu i Rusi, lub z wykopaliskarcheologicznych. Polanie oddawali cześć bóstwom, personifikującym tajemnicze siły przyrody.

  Z nich naczelne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wojciech

  Biskupem praskim po Ditmarze został w 982 roku Wojciech z rodu Sławnikowiców. Obok znakomitegopochodzenia odznaczał się wykształceniem, zdobytym w katedralnej szkole magdeburskiej od wybitnegonauczyciela, Otryka. Bierzmowany w Magdeburgu przez arcybiskupa Adalberta, nosił też jego imię, podktórym znany jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misjonarze w Polsce

  Pierwsi misjonarze nie są znani z imienia, ani nie wiadomo, skąd przybyli. Nie utrzymała się hipoteza, żedo Polan dotarli już mnisi iroszkoccy, słynni z działalności misyjnej w Europie, ale we wcześniejszymokresie. Było natomiast regułą, że chrześcijaństwo przenikało w głąb krajów pogańskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieleci

  Wyprawa Karola Wielkiego w 789 roku na Wieletów, zwanych później Lucicami, narzuciła imzwierzchnictwo frankońskie. Karol jednak nie narzucał chrześcijaństwa ani im, ani sprzymierzonym znim Obodrzycom.

  Inaczej uczynił Henryk I, który skierował ekspansję na Słowiańszczyznę Zachodnią,wykorzystując brak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dąbrówka

  Nazwana w źródłach polskich i czeskich bądź Dąbrówką, bądź Dubrawką, jedynie w kronice niemieckiej(Thietmara) ma imię Dobrawa jako potwierdzenie tego, że była dobra. Według legendarnego podania,zawarła małżeństwo z Mieszkiem, gdy porzucił siedem pogańskich żon. Kronikarze, Gali i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolia magdeburska

  Klasztor świętego Maurycego w Magdeburgu, ufundowany w 937 roku dla misji wśród Słowian, starałsię Otton I uczynić metropolią, na co zyskał zgodę papieża Agapita II w 955 roku, gdy zniszczył siłyopornych Obodrzyców i Wieletów. Napotkał jednak na sprzeciw swego syna, arcybiskupa mogunckiegoWilhelma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Szwecja

  Nad jeziorem Melar, w ośrodku kultu pogańskiego, Uppsali, ród Ynglingów dał podstawy państwowościszwedzkiej. Władcy Uppsali w IX-X wieku usiłowali narzucić swoją hegemonię innym państewkom. Wtym czasie Birka stała się ważnym ośrodkiem handlowym. Do tego-miasta dotarł biskup Ansgar, ale jegomisja nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - W Anglii

  Normanowie w 851 roku pierwszy raz pozostali w Anglii przez zimę i odtąd zaczęli osiedlać się na wyspie.Podbój i osadnictwo duńskie objęło Northumbrię, część Mercji i część królestwa Wessexu, późniejzwaną Danelag. Król Wessexu, Alfred Wielki (871-899) uratował przed najeźdźcami południową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marinus i Hadrian III

  Bezpośrednim następcą Jana VIII został Marinus I (882-884). Jako diakon brał udział w legacji do Bizancjumna sobór powszechny, zawsze żywił niechęć do Focjusza i był przeciwny (877) uznaniu go zaprawowitego patriarchę. Po powrocie z soboru otrzymał biskupstwo w Cerę. skąd przeniósł się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - W Normandii

  Dokonujący od dawna najazdów na Francję Normanowie osiedli w 896 roku u ujścia Sekwany pod wodząRollona i stopniowo opanowali część kraju wokół Rouen. Król Karol II Prosty nie widział innejmożliwości, jak uznać Rollona lennym władcą. W 911 roku po przyjęciu chrztu objął on w lenno kilkahrabstw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt

Do góry