Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL APOLOGETYCZNA

  Do charakterystycznych rysów tej myśli należy ujęcie osoby Jezusa w sensie jak najbardziej pełnym (totus Christus in plenitudine Ecclesiae, Sermo 341, 1). Jezus hist, i Jezus uobecniony w Kościele to ta sama osoba, której obiektywną i transcendentną wartość uzasadniają zarówno tradycyjne argumenty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /7 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL TEOLOGICZNA

  A. zaliczany jest do najwybitniejszych teologów jako twórca syntezy, nowej metody oraz języka teol. ; przyczynił się w dużej mierze do sformułowania dogmatów o grzechu pierworodnym i łasce.

  1. Trójca Święta — Podstawę dociekań A. stanowiła nauka Soborów Nic. (325) i Konstant. (381); skoro Bóg objawił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /20 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL HISTORIOLOGICZNA

  A. był nie tyle historykiem, ile raczej filozofem historii, a właśc. twórcą wielkiego systemu -> teologii historii (w wielu pismach, głównie w De civitate Dei).

  A. nawiązał głównie do ówczesnych polemik między pogaństwem a chrześcijaństwem na temat wizji dziejów i świata. Ujmując łącznie historię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /8 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - ŻYCIE

  A. był synem obywatela rzym. Patriciusa, poganina, i chrześcijanki -> Moniki (ogłoszonej później świętą).

  Zgodnie z przyjętym wówczas w Kościele zwyczajem nie udzielono mu chrztu w wieku dziecięcym, choć zaliczono do katechumenów; do szkoły elementarnej uczęszczał w rodzinnej miejscowości, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /4 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL SPOŁECZNA

  Filozofia społ. A. zawiera się niemal całkowicie w De civitate; Dei problematyka społ. rzadziej występuje w innych dziełach A. w postaci luźnych ocen mor. dotyczących pracy i własności i nie stanowi zwartego systemu etyki społecznej. De civitate Dei nie jest dziełem poświęconym wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /5 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - DZIEŁA

  A. był jednym z najbardziej oryginalnych i twórczych pisarzy chrzęść, starożytności; poruszał wszystkie zagadnienia filoz. i teol. istotne dla ówczesnego Kościoła; jego działalność praktyczna koncentrowała się przede wszystkim na walce z herezjami; z uwagi na wielką liczbę dzieł A. (H.I. Marrou...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /30 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp.

  ur. 13 XI 354 w Tagaście w Numidii (dzisiaj Suk Ahras w Algierii), zm. 28 VIII 430 w Hippo Regius (k. Annaby w Algierii), Filozof i teolog, ojciec i doktor Kościoła (zw. doctor gratiae), czołowy przedstawiciel -> patrystyki, główny autorytet filozofii i teologii chrzęść do XIII w. (—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTOWSKA DIECEZJA

  Powstała 1818 w związku z reorganizacją terytorialną Kościoła w nowo utworzonym Królestwie Pol.; istniała do 1925.

  1. Początki i dzieje — Pap. Pius VII bullą Ex imposita nobis (30 IV 1818) zniósł diec. —> wigierską, tworząc w jej miejsce d.a., czyli sejneńską. Decyzję papieża wprowadził w życie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /5 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTÓW

  Dekanat w diec. łomżyńskiej (od 1925) oraz parafia eryg. 1549 (w diec. wil.). W 1557 król Zygmunt August nadał A. prawa miejskie i uposażył cerkiew (później unicką);

  na przedmieściu wzniesiono drewnianą kaplicę (spalona 1944, murowana z 1954) z cudowną figurą Chrystusa klęczącego, na cmentarzu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTIAŃSKA SZKOŁA

  Filoz.-teol. kierunek rozwijany przez —> augustianów-eremitów, nawiązujący do myśli św. Augustyna (-> augustynizm II).

  I. HISTORIA — Inicjatorem tzw. szkoły starszej był ok. 1287 prof. uniw. paryskiego -> Idzi Rzymski, który w traktacie De erroribus philosophorum przestrzegał przed błędnymi opiniami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /6 699

  praca w formacie txt

Do góry