Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AUGUSTYNIZM TEOLOGICZNY

  Kierunek nawiązujący do treści i form myśli teol. Augustyna oraz nurty inspirowane jego szczegółowymi koncepcjami, dotyczącymi teologii i życia Kościoła.

  A. KIERUNEK — A. teologiczny nie jest systemem zwartym i wykończonym, stanowi raczej zespół konstrukcji myślowych wyrosłych z metafiz. refleksji i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /35 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYNA REGUŁA

  Zbiór podstawowych przepisów normujących życie zak., pochodzących w swoich istotnych założeniach od św. —> Augustyna.Istnieje kilka różnych tekstów r.A., nad którymi prowadzone były studia źródłoznawcze oraz bardzo wzmożone, zwł. w ostatnich latach, polemiki; krytyczne ich podsumowanie dał L.M...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /14 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL ASCETYCZNO - MISTYCZNA

  Jest u A. związana ściśle z całością jego doktryny teol.-mor. (—> Augustyn IV, VT), skoncentrowanej wokół idei zjednoczenia człowieka z Bogiem; przewija się ona przez całość twórczości A., specjalnie jednak występuje w Wyznaniach, O Trójcy Świętej, Enarra-tiones in psalmos, De civitate Dei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /9 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - W IKONOGRAFII

  1. Przedstawienia figuralne -Najstarszy znany portret A. zachował się na fresku ściennym z czasów Grzegorza Wielkiego (VI w.) w dawnej Bibliotece Laterańskiej.

  Na dyptyku Boecjusza z ok. 650, znajdującym się w Muzeum Miejskim w Brescii, A. przedstawiony jest ze św. Hieronimem i Grzegorzem Wielkim. Na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /6 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN z CANTERBURY Św.

  zm. 26 V 605 lub 606 w Canterbury, Apostoł Anglii. Był opatem w benedyktyńskim klasztorze św. Andrzeja na Monte Celio w Rzymie; 596 pap. Grzegorz Wielki wysłał A. wraz z 40 zakonnikami do Brytanii celem przeprowadzenia chrystianizacji Anglosasów;

  po przybyciu do Prowansji A. zniechęcony pogłoskami o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN NOVELLUS, Augustyn Novello OESA bł.

  ur. w 1. poł. XIII w. prawdopodobnie w Taorminie (Sycylia), zm. 19 V 1309 lub 1310 w pustelni św. Leonarda k. Sieny. Studiował w Bolonii; po powrocie na Sycylię został kanclerzem Królestwa Obojga Sycylii; ranny 1266 w bitwie pod Benewen-tem postanowił rozpocząć bogobojne życie; wstąpił do zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN TRIUMPHUS OESA

  ur. ok. 1241 w Antonie (Włochy), zm. 2 IV 1328 w Neapolu, Filozof i teolog. Do zak. wstąpił ok. 1260; w czasie studiów w Paryżu, które rozpoczął ok. 1270, słuchał prawdopodobnie wykładów Tomasza z Akwinu i Bonawentury; z polecenia pap. Grzegorza X uczestniczył w Soborze Lyon. (1274);

  ok. 1300 komentował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL i DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA

  Teorię i praktykę pasterzowania opierał A. na tezie, że Bóg jest miłością (por. 1 J 4,16) objawioną w Chrystusie i w Duchu Świętym, udzielającą się człowiekowi w Kościele na mocy wiary przez słowo Boże, sakramenty i modlitwę, oraz jej implikacjach. Miłość ta, wg A., stanowi zasadę życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /6 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL FILOZOFICZNA

  A. koncentruje się na zagadnieniu człowieka (duszy) i Boga: „Boga i duszę pragnę poznać. Czy nic więcej? Nic, zupełnie nic" (Solilokwia 1, 2).

  Poznanie człowieka jest podstawą i modelem w analog, poznaniu Boga i wszystkiego, co z Bogiem przez pochodność jest związane. Wprawdzie A. nie skonstruował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /18 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL ETYCZNA

  1. W podstawowych założeniach swej doktryny mor. nawiązywał A. do wrodzonej człowiekowi dążności do szczęścia.

  Wobec poglądów filozofów staroż. głoszących, że szczęście mieści się bądź tylko w duszy, bądź tylko w ciele, bądź w duszy i ciele, A. upatrywał szczęście w osiągnięciu pełni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /11 560

  praca w formacie txt

Do góry