Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AWEDYK KONSTANTY SJ

  ur. 11 III 1708 na Rusi Czerwonej, zm. 30 III 1771 w Białej Cerkwi, Kaznodzieja. W 1724 wstąpił do zak. w Krakowie, gdzie przez 4 lata uczył retoryki; później wykładał we Lwowie filozofię, prawo kośc. i teologię mor.;

  tamże 1759 brał udział w dysputach w sprawie żyd. w związku z nawracaniem się —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWINION, Avignon

  Miasto i abpstwo w pd. Francji (Prowansja), w XIV w. siedziba papieży.

  1. Miasto — A. był ok. 48 prz. Chr. kolonią rzym. (Ave-nio); w okresie wędrówek ludów pozostawał we władaniu Burgundów, Wizygotów, Ostrogotów i Franków; od IX w. jako część Burgunda był własnością hrabiów Tuluzy i Prowansji; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /6 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWERROES, Ibn Ruszd, Abul - Walid Muhammad ibn Ahmed ibn Muhammad

  ur. 1126 w Kordowie, zm. 10 XII 1198 w Maroku, Arab. filozof i lekarz. Pochodził z rodziny prawniczej; otrzymał wykształcenie teol., filoz., med., prawnicze i matematyczne; ok. 1153 wyjechał do Maroka, gdzie założył kolegium nauk. oraz opracował komentarze do dzieł Arystotelesa; ok. 1169 objął funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /4 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWINIOŃSKA NIEWOLA PAPIEŻY (1305 - 77)

  Okres rezydowania papieży we Francji (od 1309 w Awinionie) i uzależnienia polityki Kościoła od królów franc., zw. też przez analogię do ST „niewolą babil." papiestwa; była wynikiem dążności państw do wyzwolenia się spod przewagi pap. i proces ten przyśpieszyła.

  Bezpośrednią przyczyną a.n.p. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /4 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWERROIZM

  Kierunek filoz. przyjmujący poglądy -> Awerroesa; zapoczątkowany w XIII w. na wydz. artium uniw. paryskiego, stał się jedną z pierwszych syntez filoz. klasycznego okresu scholastyki; nazwę nadał mu Tomasz z Akwinu.

  I. POGLĄDY — A. wyrósł z arystotelizmu i jego neoplatońskiej interpretacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /7 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVRILLON JEAN BAPTISTE ELIE, minimi ta

  ur. 1 I 1652 w Paryżu, zm. 16 V 1729 tamże, Kaznodzieja, pisarz ascetyczny. Do zak. wstąpił 1670, profesję złożył 1671; od 1676 był kaznodzieją w różnych miejscowościach Francji, od 1699 w Paryżu. Pisał liczne dzieła ascet. w formie przewodników życia wewn. o charakterze wybitnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVRANCHES

  Bpstwo powstałe w IV w. w pn. Francji (Normandia), sufr. abpów z Rouen, którzy w IX i X w. zarządzali bpstwem A.; 1801 zniesione przez konkordat napoleoński i włączone do diec. -> Coutances.

  A. miało wielu wybitnych bpów, m.in. św. Patern (552-565), św. Sewer (565--570), św. Autbert (770-775), polihistor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVERSA

  Bpstwo w środk. Włoszech (Kampania) eryg. ok. 1053 przez pap. Leona IX; od 1120 bezpośrednio podległe Stolicy Apost. (z wyjątkiem 1198-1298, kiedy było sufr. Neapolu), wybitniejsi bpi: Guitmund (1088-95), kard. Luigi d'Aragona (1501-15), C. Carafa (1616-44), Iñigo Caracciolo (16971710).

  W A. zachowały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVETE SOLITUDINIS

  Hymn nieszporny o św. Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, ułożony do nowych -> Officia propria dioecesium Poloniae (To 1965, II 57-58); nie wymieniając ani imienia, ani żadnych szczegółów, wysławia życie pustelników pełne wyrzeczenia, ubóstwa i postów, które daje moc do zwycięstwa nad pokusami szatana i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVILA, Abyla, Avella

  Bpstwo w środk. Hiszpanii (Stara Kastylia), od 1851 sufr. Valladolid (przedtem Marida i Santiago de Compostela). Bpstwo A. znane było już w IV w. ;

  zniszczone w VIII w. wskutek najazdów arab. ; restytuowane w XI w. Granice diec. określił 18 III 1138 pap. Innocenty II; miejsce urodzenia Teresy Wielkiej;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt

Do góry