Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  UNIWERSALIZM I REFORMA

  Trwałe niepokoje w Rzymie i kryzys papiestwa nie mogą zasłaniać nowych wartości, które ujawniają sięw życiu Kościoła omawianego okresu. Objął on nowe ludy i prowadził misje w wschodniej i południowejEuropie, doprowadził w pierwszej połowie XI wieku do reformy papiestwa i zapoczątkował reformę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYZYS PAPIESTWA

  W okresie chrystianizacji Polski, papiestwo wychodziło już z głębokiego kryzysu, który je dotknął wostatnich latach IX wieku i pierwszej połowie X wieku. Źródłami kryzysu była nie tylko ogólna sytuacjaEuropy zachodniej, niszczonej najazdami Normanów, Saracenów i Węgrów, ale także upadek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest Mieszka I

  Książę przyjął ze swoją drużyną chrzest w 966 roku. Jeżeli zachowano liturgiczną tradycję Kościoła,było to w Wielką Sobotę, 14 kwietnia, w jego ówczesnym stołecznym grodzie, Poznaniu, choć niektórzyhistorycy opowiadają się za Gnieznem, bądź Ostrowiem Lednickim. Przyjęcie chrztu miało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Rusini

  Państwo Słowian wschodnich, Ruś (po grecku: Rhosia) powstało po opanowaniu Kijowa w 882 roku ipołączeniu z Nowogrodem Wielkim przez Olega z rodu Rurykowiczów, normandzkiego pochodzenia.Rusini i ich władcy byli poganami. Pierwsze ślady chrześcijaństwa znajdują się w wiadomości, że w 944roku istniał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW

  Słowianie w IX i X wieku zajmowali ogromne obszary Europy, od Dniepru do Łaby i Soławy, z znacznączęścią doliny Dunaju i Półwyspu Bałkańskiego. W tym czasie utworzyli państwa Chorwaci, Czesi, Rusinii Polanie. Powstał też Związek Wielecki. Chrystianizacja Słowian w państwie wielkomorskim i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwszy biskup w Polsce

  Jordan, ustanowiony biskupem w 968 roku, może działał w Polsce już wcześniej i udzielił chrztu MieszkowiI jako główny kapelan Dąbrówki. Nieznany jest kraj jego pochodzenia i klasztor, z którego przybył.Wskazuje się na Ratyzbonę (Regensburg) w południowych Niemczech, bo Dąbrówka miała kontakty ztym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Węgrzy

  Z swoich siedzib między Bohem, Prutem i Seretem wyparci w IX w. przez Pieczyngów, przybyli około896 roku na równinę naddunajską, podejmując jednak przez pół wieku niszczycielskie wyprawy na Zachód,do Niemiec, Italii i nawet do Francji. Gdy zdobyli Panonię, uczynili ją od 906 roku stałą swoją siedzibąi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Chorwaci

  Plemiona chorwackie w walce z Awarami stworzyły w VII i VIII wieku niezależne związki plemienne zośrodkami w Dalmacji i Panonii Posawskiej (Sławonia). Mimo wielu misji z Bizancjum i Rzymu, ichewangelizacja do IX wieku czyniła słabe postępy. Ostateczna chrystianizacja plemion chorwackich podrządami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA POLSKI

  Piastowie rządzący plemionami Polan (na terenie dzisiejszej Wielkopolski), podporządkowali sobie sąsiednieplemiona w pierwszej połowie X wieku i utworzyli państwo w centrum ówczesnej Słowiańszczyzny.Od połowy X wieku władał nim syn Siemiomysła, książę Mieszko, który zerwał z pogaństwemswoich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Czesi

  Po upadku państwa wielkomorawskiego, w Czechach wytworzył się ośrodek politycznego działania zadynastii Przemyślidów, którzy narzucili swe zwierzchnictwo innym plemionom czeskim. Zliczanie jedyniebronili się przez dłuższy czas od uzależnienia, tworząc księstwo libickie pod władaniem rodu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 181

  praca w formacie txt

Do góry