Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BABAK HORRAMI

  (arab. forma pers. Papak), zm. 838 w Samarra, Przywódca sekty muhamira (kontynuacja - mazdaizmu) i powstania w Azerbajdżanie w IX w. Wiadomości o nim pochodzą wyłącznie ze źródeł wrogich, które oskarżają go o spowodowanie zamieszek i wymordowanie 225 500 lub 500 000 ludzi.

  Miał ogłosić się bóstwem czy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZI DAHAKA Ażdahak

  (nowopers. zarabizowane Zah-hak), W irańskich wierzeniach i legendach trójgłowy wąż niebieski, smok, później król-tyran, któremu za sprawą -> Iblisa wyrastają z ramion 2 węże, karmione mózgami poddanych.

  Postać A.D., należąca do najstarszych mitów aryjskich, jest odpowiednikiem staroind. —> Writry;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZOWIE

  W mitologii germ, ród bogów uranicznych, zamieszkujących -> Asgard, który w czasach prehist. pokonawszy solarny ród — Wanów, zapanował nad światem.

  Wielość i zmienność przypisywanych A. funkcji, określających ich rolę i znaczenie wśród wyznawców, oraz ograniczanie sfery ich wpływów do określonego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /2 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAADER FRANZ XAVER BENEDIKT von

  ur. 27 III 1765 w Monachium, zm. 23 V 1841 tamże, Kat. filozof, socjolog i teolog, jeden z czołowych przedstawicieli tzw. koła monachijskiego. W 1781-84 studiował medycynę w Ingolstadt i Wiedniu; porzuciwszy praktykę lekarską, rozpoczął 1788 studia inżynie-ryjno-górnicze we Fryburgu Br.; 1792-96...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /6 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZOT, Azotus

  (hebr. 'Aszdad, gr. Azotos, Vg Azotus; obecnie Esdud w Izraelu), Nadmorskie miasto w Palestynie na drodze z Egiptu do Syrii między Gazą a Jafą; w okresie podboju Kanaanu przez Izraelitów A. był ośrodkiem kultu Dagona (1 Kri 5, 1-8); miasto związane z działalnością diakona Filipa (Dz 8, 40). Bpstwo w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZOGUES

  Diec. w Ekwadorze eryg. 26 VI 1968 jako sufr. Cuenca; zajmuje 3378 km2 i liczy 130 944 mieszk., 19 parafii, 67 ośrodków duszpast., 17 księży diec. i 8 zak., 3 domy zak. męskie, 32 zakonników, 4 domy zak. żeńskie, 85 sióstr (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZARIAN ARISTAKES abp.

  ur. 28 VII 1782 w Stambule, zm. 5 V 1855 w Wiedniu, Orm. teolog, wydawca.

  W 1797 udał się na studia teol. do Rzymu (Pontificia Università Urbaniana); kontynuował je w Trieście, gdzie 25 III 1801 wstąpił do zak. mechitarzystów; 1803 przyjął święcenia kapł.; 1810 przeniósł się do Wiednia, gdzie wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZJA - KOŚCIOŁY WSCHODNIE

  A. KOŚCIÓŁ NESTORIAŃ-SKI — powstał 431 na skutek zerwania jedności z Kościołem powszechnym.

  W V w. jego zwolennicy osiągnęli niektóre stolice biskupie na Bliskim Wsch., m.in. Edessę; stąd nestorianizm promieniował na Kościół pers. w monarchii Sasanidów; w wyniku ścierających się poglądów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /10 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZARIASZ

  (hebr. Azarja[hu], Jahwe wspomógł; LXX i Vg Azarias), Imię wielu osób bibl. ; podobne imię występuje w dokumentach asyryjskich.

  1. A., król judzki, zw. też Ozjaszem lub Uzjaszem; po zamordowanym ojcu, Amazjaszu, został (mając 16 lat) królem i rządził 789-738 prz. Chr. (2 Kri 15,1-7; 2 Krn 26); prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZJA - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Rozwój wspólnot chrzęść, w A. poprzedzony był akcją mis., początkowo sporadyczną, a dopiero od pocz. XIX w. zorganizowaną.

  A. MISJE a WARUNKI POLITYCZNE — Misje w A. rozwijały się w warunkach polityki kolonialnej prowadzonej przez państwa eur. oraz w sytuacji stwarzanej im przez państwa azjatyckie.

  1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /39 690

  praca w formacie txt

Do góry