Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BABERD

  Bpstwo bizant. w metropolii Trapezunt (Trab-zon w Turcji); bpi znani z LX w.; w XII w. istniało tu bpstwo ormiańskie, należące Uo patriarchatu w Sis, obsadzone jeszcze 1624 (bp Chryzantes).

   

  N.A. Bees, Sur quelques suffragants de la métropole de Trébizonde, Byzan 1 (1924) 117-137; A. Lantschoot, DHGE VI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABORÓW, Baworów

  Parafia w dek. kietrzeńskim, diec. opolskiej (od 1945), eryg. (w diec. ołomunieckiej) zapewne w związku z lokacją miasta (przed 1296).

  B. był 1340-1810 własnością dominikanek z Raciborza; cennym zabytkiem jest drewniany kościół cmentarny św. Józefa i Barbary, zbudowany 1700-02 na planie krzyża gr. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABIKJAN ADEODAT, arm. Astuacarur Babikean OMech

  ur. 5 VITI 1738 w Dżulfie (Persja), zm. 18 IV 1826 w Wiedniu, Założyciel wiedeńskich — mechitarzystów, abp tytularny. Do zakonu wstąpił 1754 w Wenecji, gdzie po przyjęciu 1761 święceń kapł. był do 1772 prof, filozofii;

  wydalony przez władze zakonne z Wenecji za przeciwstawianie się reformom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABSK

  Parafia w dek. rawskim, archidiec. warsz., eryg. w XVI w. (w archidiakonacie warsz.); do zespołu cennych zabytków klasycystycznych z 1. poł. XIX w. należy zbudowany 1803-09 murowany kościół św. Stanisława bpa i Antoniego z Padwy, z dzwonnicą.

   

  KZSP II 1, 261; II 2, 197; SzmWwa 388-389.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABILON

  (hebr. babel brama Boga, akadyjskie bab-ili, sumeryjskie ka-dingir-ra, gr. Babylon).

  I. STOLICA -> Babilonii położona nad Eufratem. Dzięki wykopaliskom, które prowadzili m.in. 1850 A.H. Layard, 1851-54 J. Oppert, 1899-1917 R. Koldewey, zbadano kilka pagórków, w tym najbardziej wysunięty na pn. (o wysokości 22...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /10 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABY KAMIENNE

  Posągi kamienne spotykane w Europie Wsch. i Azji, przedstawiające zwykle postacie żeńskie.

  Były one umieszczane na kurhanach i prawdopodobnie wyobrażały zmarłych; róg do picia lub puchar, spotykane na niektórych k.b., będące symbolami nieustannego ucztowania w życiu pozagrobowym, wskazują na ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABILONIA

  Staroż. państwo sem. (od pol. II tysiąclecia prz. Chr.) ze stolicą w -> Babilonie, położone na urodzajnej równinie o obszarze ok. 30 000 km2 między dolnym biegiem Tygrysu i Eufratu (-> Mezopotamia) a Zatoką Pers., graniczące na pn. z Asyrią, na wsch. z Elamem, na zach. z Pustynią Arab. ; część pn. tej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /19 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABYLAS Św.

  zm. 250 w Antiochii podczas prześladowania chrześcijan za ces. Decjusza. Informacje o jego życiu nie są dokładne; ok. 237 został bpem Antiochii; przyczyną uwięzienia, a nast. śmierci B. było prawdopodobnie zakazanie ces. Filipowi Arabowi (244-249, skłonny do eklektyzmu, chociaż chrześcijaninem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABILOŃSKA NIEWOLA

  W historii Izraela okres po przesiedleniu ludności żyd. do Babilonii (598-597 prz. Chr., a zwł. 587-586) przez króla babil. Nebukadnezara II, zakończony 538 prz. Chr. edyktem króla pers. Cyrusa Wielkiego.

  Już Asyryjczycy stosowali wobec podbitych narodów praktykę masowych przesiedleń z ojczystej ziemi na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /6 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABEL WIEŻA

  Wg Rdz 11, 1-9 miała sięgać nieba. Hi-storyczność budowy w.B. potwierdziły odkrycia archeol.; ukazały one na cylindrach, amuletach, płaskorzeźbach i kamieniach obrazy wież mezopotamskich, wchodzących w skład wielopiętrowych świątyń wznoszące się tarasami ku górze (-> zikkurat).

  Jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /5 254

  praca w formacie txt

Do góry