Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BADURAD Św. bp.

  ur. ok. 780, zm. 17 IX 862 w Paderborn. Pochodził z rodziny szlacheckiej; jako kleryk odbywał naukę w szkole katedralnej w Wiirzburgu;

  815 ces. Ludwik Pobożny mianował go bpem Paderbornu, gdzie B. doprowadził do końca budowę katedry, rozpoczętą przez ces. Karola Wielkiego i założył szkolę katedralną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAEGERT JAKOB SJ

  ur. 22 XII 1717 w Schlettstadt (Alzacja), zm. 29 IX 1772 w Neustadt, Misjonarz, geograf i etnograf. Założył 1751 misję jez. w Kalifornii; wypędzony 1767 z rozkazu króla hiszp. Karola III, powrócił do Niemiec.

  Jego główne dzieło Nachrichten von der amerikanischen Halbinsel Californien (Mannheim 1773) jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADENI JAN SJ

  ur. 21 VI 1858 w Charbówce na Podlasiu, zm. 5 I 1899 w Krakowie, Publicysta, historyk, działacz społ., prowincjał jezuitów.

  Do zak. wstąpił 1873; studiował filozofię 1879-81 w Starej Wsi, nast. teologię 1883-86 w Krakowie; święcenia kapł. przyjął 1885; 1884-97 współpracował z „Przeglądem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADENI SEBASTIAN

  ur. prawdopodobnie w końcu XVIII w., Poseł do papieża od Rządu Nar. 1831. Syn Marcina, ministra sprawiedliwości Królestwa Pol., podjął się poinformowania Stolicy Apost. o celach powstania listopadowego i przeciwdziałania dyplomacji ros. (brewe Impensa charitatis Grzegorza XVI do bpów pol. z 15 II 1831), w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACZYŃSKI TEOFIL SJ

  ur. 15 X 1816 w Bogdanówce (k. Zbaraża), zm. 13 VII 1886 w Chyrowie, Misjonarz lud., współzałożyciel Zgrom. Służebniczek NMP. Syn księdza gr.kat., po przejściu na obrządek łac. wstąpił 1837 do zak.; święcenia kapł. przyjął 1845; po rozproszeniu jezuitów w Galicji (1848) oddał się pracy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO, International Bible Students Association

  Russelici, ruch rel. nawiązujący do teol. tradycji antytrynitaryzmu w chrześcijaństwie, przyjmujący niewidzialne przyjście Chrystusa na ziemię i konieczność podporządkowania się jego rządom.

  I. DZIEJE — Ruch B.P.Ś. wywodzi się od zorganizowanego 1872 przez Ch.T. Russella koła biblistów dla badania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /11 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADAJOZ

  Diec. w Hiszpanii, sufr. Sewilli. Założona prawdopodobnie w IX w., w źródłach występuje dopiero w X w. Reorganizacji B. dokonano po usunięciu Maurów mocą dekretu pap. Grzegorza IX z 22 X 1230.

  Obecnie zajmuje 17 373 km2 i liczy ok. 650 000 mieszk., niemal wszyscy katolicy, 216 parafii, 27 instytutów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADARAJANA

  Żył w okresie między V w. prz. Chr. a II w. po Chr., filozof ind., twórca systemu -> wedanty.

  Przypisuje się mu autorstwo ~> Brahmasutry. Tradycja ind. utożsamia go często z na wpół legendarnym mędrcem -> Wjasą (Radhakrishnan II 371-372).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACZYŃSKI, Leszkowicz OŁEKSANDR ks.

  ur. 1844 w Sorocku (Małopolska wsch.), zm. 9 VI 1933 we Lwowie, Teolog i pisarz kościelny.

  Po ukończeniu gimnazjum w Bocianach, wstąpił do gr.kat. seminarium duch. we Lwowie, gdzie 1867 przyjął święcenia kapł.; 1873 został wicerektorem seminarium, wykładowcą katechetyki i dydaktyki na Uniw. Lwowskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACZYŃSKI KRZYSZTOF KAMIL, pseud. Jan Bugaj

  ur. 22 I 1921 w Warszawie, zm. 4 VIII 1944 tamże, Poeta. Syn krytyka lit. Stanisława. W 1939 ukończył gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie; w czasie wojny uczęszczał krótko na tajną polonistykę UW; związany był z konspiracyjnym periodykiem lit. „Droga". W 1943 wstąpił do Armii Krajowej, ukończył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /3 266

  praca w formacie txt

Do góry