Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Pod rządami rodu Teofilakta

  Rzym zyskał polityczne uspokojenie, ale nie był wolny od intryg w rodzinie Teofilakta i w obsadzaniu Stolicy Apostolskiej. Źródłem intryg była niewątpliwie żona Teofilakta, Teodora, i ich dwie córki, Marozjai Teodora Młodsza, przedstawione w najczarniejszych kolorach przez ówczesnego kronikarza,Liutpranda z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź Polski z Rzymem

  Na prowadzenie oficjalnej misji w kraju pogańskim było potrzebne pozwolenie Stolicy Apostolskiej. Dla Polski uzyskała je z pewnością Maria-Mlada u papieża Jana XIII (965-972), podobnie jak ustanowienie biskupa Jordana. Pierwsza katedra polska została wzniesiona w Poznaniu pod wezwaniem świętego Piotra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cluny

  Śmierć Ottona III w 1002 roku i Sylwestra III w 1003 roku osłabiły ideę uniwersalizmu, ale nie zahamowałyrozwoju nauki i sztuki oraz wcześniejszego już nurtu reformy.

  Reformatorska działalność miała dwa źródła, wewnętrznokościelny w klasztorze w Cluny i klasztorachlotaryńskich oraz w czynnikach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie cesarstwa

  Jan XII, zajęty politycznymi sprawami państwa kościelnego, czuł się zagrożony przez Berengara II, margrabiegoIwrei, który zagarnął (959) księstwo Spoleto, wysłał więc posłów w 960 roku do króla niemieckiegoOttona I (936-972). W Niemczech, po kryzysie władzy królewskiej na początku X wieku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod gnieźnieński

  Mieszkowe starania o metropolię w Polsce zostały zrealizowane przez Bolesława Chrobrego w 1000roku. Przyczynił się do tego święty Wojciech, mniej przez swą działalność w Polsce, bo była krótka, odkońca 596 roku do kwietnia 997 roku, choć wiele polskich miejscowości powołuje się na tradycję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongregacja kluniacka

  Wpływ przede wszystkim na życie Kościoła wywarło Cluny jako kongregacja zakonna. Jej początek dałprzywilej Jana XI z 931 roku, na podstawie którego opat z Cluny posiadał zwierzchnią władzę nadklasztorami reformowanymi na wzór tego opactwa i korzystającymi z jego przywilejów oraz nad klasztorami,które w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywilej ottoński

  Koronacja cesarska umocniła zwierzchnią władzę Ottona I nad książętami sąsiednich państw, których jużwcześniej sobie podporządkował, przede wszystkim jednak wiązała go z Rzymem. Cesarz, wkrótce pokoronacji, wydał przywilej dla Kościoła rzymskiego, któremu przyznawał bardzo rozległe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnisi w Polsce

  Benedyktynami byli pierwsi misjonarze w Polsce i niewątpliwie sam biskup Jordan. Niektórzy z nich prowadzili życie wspólne przy katedrze poznańskiej, dając początek późniejszej kapitule katedralnej. Biskup Unger nazwany jest pasterzem poznańskiego coenobium. Klasztory benedyktyńskie powstały naprzełomie X...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawrót niepokojów w Rzymie

  Niechęć do przybyszów zza Alp i walki stronnictw w Rzymie zaznaczyły się w losach kolejnych papieży.Gdy umarł Jan XII, Rzymianie wybrali Benedykta V (964-966), lecz Otton I w kolejnej wyprawie doItalii narzucił Leona VIII, a Benedykta V wysłał do Hamburga na wygnanie.

  Po śmierci Leona VIII, zastosowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja pogańska na rozwój Kościoła w Polsce

  Młode państwa chrześcijańskie, po krótszym lub dłuższym okresie, przeżywały z reguły kryzys polityczny,pogłębiony udziałem w nim pogan, wrogich chrześcijaństwu. Nie ominął on Polski za Mieszka II(1025-1034), choć Bolesław Chrobry przez swoją koronację królewską w 1025 roku i koronację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 829

  praca w formacie txt

Do góry