Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BALBIN, Balbinus ALOIS BOHUSLAV SJ

  ur. 3 XII 1621 w Hradec Králové, zm. 29 XI 1688 w Pradze, Poeta i historyk czeski. W 1636 wstąpił do zakonu; studia filoz. i teol. odbył w Pradze; święcenia kapł. przyjął 1649; uczył literatury w kolegiach w Kłodzku, Brnie i w Jindřichovie Hradec; od 1660 przebywał w Brnie, a od 1679 w Pradze.

  Pisał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAL MICHAŁ OFMObs

  zm. 2 II 1496 w Krakowie, Wikariusz (prowincjał) zak. bernardynów w Polsce. Przebywał przez pewien czas na dworze Kazimierza Jagiellończyka; do zak. wstąpił ok. 1460 w Krakowie;

  1471 z inicjatywy Kazimierza Jagiellończyka udał się do Pragi jako doradca Władysława Jagiellończyka, którego szybko sobie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKÓW, Bacàu (dziś Rumunia)

  Bpstwo hist, w Mołdawii należące w okresie od końca XVI do końca XVIII w. do pol. organizacji kościelnej.

  1. Początki i dzieje — Istniejące od XIV w. na terenie Mołdawii bpstwa łac. w Serecie i w —> Arges upadły w 1. poł. XVI w. Mołdawia pod względem polit, została uzależniona od Turcji, pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /6 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKOWIECKI MOKOSIEJ JÓZEF bp. obrządku gr. kat.

  zm. przed 22 VIII 1654 w Lublinie. Przez 16 lat był sekretarzem król.; wstąpił do bazylianów w Byteniu (pow. Słonimski); 1619 został archimandrytą żydaczyńskim, ale stanowisko objął dopiero 1626;

  jako bp włodzimiersko-brzeski obrządku unickiego od 26 I 1632, gorliwy w pracy dla unii, był zwolennikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKÓCZ TAMAS kard.

  ur. 1442 w Erdöd, zm. 15 VI 1521 w Ostrzyhomiu (Esztergom), Abp ostrzyhomski, prymas Węgier.

  Studiował w Krakowie i na uniw. włoskich; w Padwie uzyskał 1470 doktorat prawa; wytrawny humanista i jeden z największych mężów stanu swoich czasów;

  był sekretarzem i doradcą króla Macieja Korwina (1471); poparł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKER DAVID AUGUSTINE USB

  ur. 9 XII 1575 w Abergavenny (Walia), zm. 9 VIII 1641 w Londynie, Pisarz ascetyczny.

  Pochodził z rodziny protest.; w czasie studiów odszedł od protestantyzmu i 1603 został przyjęty do Kościoła rzym.kat.; 1605 wstąpił do zakonu; nowicjat rozpoczął w klasztorze św. Justyny w Padwie, lecz stan zdrowia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKALARCZYK RYSZARD MIC

  ur. 29 III 1885 w Końskich, zm. 16 VIII 1948 w Stockbridge (Stany Zjedn.), Duszpasterz i działacz wśród emigracji. Święcenia kapł. przyjął 1912 we Włocławku, 1919 wstąpił do zgrom.; od 1922 w Stanach Zjedn. prowadził rekolekcje i misje w parafiach pol., wspomagając finansowo placówki mariańskie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKER - EDDY MARY

  ur. 16 VII 1821 w Bow (New Hampshire, Stany Zjedn.), zm. 3 XII 1910 w Chestnut Hill k. Bostonu, Założycielka stow, medyczno-religijnego —> Christian Science Church.

  Od dzieciństwa cierpiała na schorzenia nerwowe, które pogłębiły się pod wpływem bolesnych przeżyć (śmierć pierwszego męża, rozwód z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKAŁARZ

  (łac. średniow. baccalaureus uwieńczony wawrzynem),

  ° osoba posiadająca bakalaureat, najniższy stopień nauk. na wszystkich wydziałach eur. uniwersytetów średniow., konieczny do ubiegania się o wyższe stopnie nauk. na danym wydziale; stopień b. wprowadził pap. Grzegorz IX (1227-41) na wydziale teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANOWSKI ADOLF SYKSTUS CR

  ur. 10 IV 1840 w Mohylówce (Podole), zm. 25 V 1916 w Krakowie, Prowincjał zmartwychwstańców, przełożony misji pol. w Teksasie i Londynie.

  W 1856 rozpoczął studia teol. w seminarium duch. w Kamieńcu Podolskim; kontynuował je 1861-63 w Akademii Duch. w Petersburgu; wyświęcony na kapłana 24 V 1863...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt

Do góry